Галерия (1)

23 февруари – 9 март 2021
Галерия „Доза“, София

Първата колаборация между галерия „Доза“ и сдружение 'нонсофия' представя изложбата към дебютното издание на националния форум за геометрично изкуство „Отвъд хоризонта“, гостувал на ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна и НХА – филиал Бургас през 2020. Експозицията поставя на фокус работата на неколцина автори и техните търсения в полето на геометричната абстракция. Общото помежду им е фактът, че макар и от различни поколения и разпознаваемост, всички те са родени или отраснали край морския хоризонт. Както става ясно от заглавието, изложбата изследва когнитивното въздействие на тази метафизична величина върху въображението на авторите, или казано по друг начин, върху тяхното концептуално мислене.
Следвайки интуитивния си стремеж към редукция в своя творчески израз, който използва средствата на живописта, графиката, рисунката, текстила, керамиката и фотографията, участниците дискутират
някои непопулярни за българската художествена традиция естетически категории.

На преден план излизат понятията конкретно, безпредметно, оптично и абстрактно-експресивно, присъстващи в терминологията, характерна за авангарда на развитите общества в Европа и останалата част от демократичния свят.

Основен мотив за осъществяването на изложбата е провеждането на образователни ателиета с деца във възрастовата група между 5 и 11 години. В рамките на проекта са предвидени няколко на брой отворени работилници, в които децата ще опознаят и приложат в работата си принципите на геометричното изкуство. В занятията ще се наблегне и на теорията на цветовете, разнообразието в техниките, представени в експозицията, умението децата да изразяват позиция и да я аргументират, да се отнасят уважително помежду си и т.н.

Кураторският проект е дело на Георги Димитров, който включва творби на Борис Далчев, Виктор Влаеску, Георги Георгиев, Георги Димитров, Георги Янакиев, Камен Калев и Стойко Даскалов, осъществен в партньорство с Националната художествена академия, Община Бургас, ГХГ „Борис Георгиев“ – Варна, Община Варна, фондация „Георги“, „Джей Енд Джей Кансалтингс“ и програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“.

Смислови групи: