Андрей Янев / Lotus in love

16 февруари – 12 март 2021
галерия „Контраст“, София

През месец февруари 2020, в разгара на коронавирусната епидемия в Китай, Андрей Янев получава отново покана от организаторите и екипа на биеналето за участие в интернет-конкурс-изложба с впечатляващото заглавие „Любовта може да победи вирус“.
Какво е отнесъл Андрей при посещението си в Китай през 2019 от градините на императора в Забранения град и северните езера, за да направи серията акварели, посветени на Китай, и специално забележителната творба „Влюбени лотоси“? Картината, която ще видим за първи път в изложбата в галерия „Контраст“, е избрана от 240 участници от цял свят след прецизна селекция от кураторския екип измежду 36 творби, отразяващи най-добре темата.

Защо това крехко, цъфтящо за кратко време цвете – лотосът, е акцентът в изложбата примногообразието от цветя в Градините на императора?
Както е добре известно, в Китай още до разпространението на будизма лотосът се е възприемал като свещено растение. От цветовете му се раждат боговете и изключителните хора на света. То се е свързвало със съзидателната сила, с мястото, където се създава животът. И оттук – с плодородието, безсмъртието, възкресението за вечен живот и духовна чистота. Появата на лотоса се е считала и като предвестие за рождеството на Буда, тоест на Благовещението. И не само това – в изкуството на Изтока, в западното небе, символизиращо Рая, е имало езеро, където растели лотосите, като всеки от тях се е съотнасял с душата на умрелия.

В будизма с появата на лотоса се свързва и началото на новата космическа ера. Какво иска да ни каже Андрей Янев с тази изложба в травматичното време, в което живеем днес?

В картините му наред с лилиите, жасмина и ружата се акцентира именно върху лотоса. И не само това. Акварелите му, облени в светоносни цветове, напомнят за египетската космогония, при която лъчите на слънцето, осветило земята, пребивавала преди това в мрак, излизат от разцъфналия лотосов цвят? Дали художникът не ни напомня за крехкостта на човешкия път, подобен на лотоса?

Каквито и мисли и инвенции да са породили тези картини – изящни, съзерцателни, облени в светлина, те са като съживителен въздух, който може да ни помогне да уловим краткотрайния миг, в който на хората се разкрива Истината за живота, защото е толкова лесно да изпуснем мига, в който „Любовта побеждава вируса…“

Смислови групи: