Галерия (5)

Цвета Петрова / Още по-синьо

5 – 9 септември 2021
Китен, Южен плаж

За втора поредна година катедра „Визуални изкуства“ на Софийския университет (СУ) е инициатор на лендарт пленер в Китен. Той е част от проекта „АRTел“, осъществява се с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на СУ. Пленерът е подкрепен и от Факултета за науки за образованието и изкуствата в лицето на неговия декан проф. Милен Замфиров. Ръководител на проекта е гл. ас. Красимира Дренска.

Концепцията на пленера се вдъхновява от философията на Халил Джубран, но в това второ издание е насочена и в посока на подчертаването на художествените намеси. В лендарт пленера участват преподавателите Анна Цоловска, Ана Милованович (Белградски университет), Бисера Вълева, Венцислава Стоянова, Васил Йончев, Карина Узунова, Любен Кулелиев, Орлин Дворянов, Цвета Петрова и докторантите Александра Димитрова, Виолета Апостолова и Марина Александрова.

Арт събитието срещна различни художествени концепции, като в това издание

интересът към пърформанса беше подчертан.

Традиционните лендарт материали бяха повод за част от участниците да създадат монументални инсталации – Орлин Дворянов, Любен Кулелиев и Цвета Петрова използваха изхвърлени от морето клони и пластмасови предмети. Така техните композиции буквално интерпретираха човешката „намеса“ в природата, която невинаги е съзидателна. При Венцислава Стоянова акцентът бе върху мислената и предварително подготвена намеса. Анна Цоловска използва структурите и възможностите на рисунките върху пясък като начало за творчески експерименти и визуални интерпретации в различни графични техники. Бисера Вълева импровизира с природни материали за своите плоскостни и обемни инсталации, алюзии с лансирани художествени похвати и автори. Ана Милованович бе последователна в изразяването си като визуален артист със силна лична политическа позиция. С пърформанс между пясъка и пяната на Южния плаж на Китен, с подчертаване на персоналното и социално послание се представи Виолета Апостолова. Участниците, процесът и крайните им композиции бяха материалът за различни ракурси на фото- и видеоформите на Васил Йончев (филм „Мойри“).

Инсталациите от пленера „Между пясък и пяна“ напълно се отъждествяват с определението за лендарта като реакция към прекалената комерсиализация на изкуството. Инсталациите и рисунките претърпяха промени под въздействие на природните сили и намесата на хората, Но всъщност и такова съавторство е в контекста на поетиката на Джубран: „Вечно крача по този бряг, между пясък и пяна. Приливът ще изличи стъпките ми, вятърът ще отвее пяната… Ала морето и брегът ще пребъдат вовеки.“

Смислови групи: