Пресинфо СБХ
Галерия (19)

Калина Христова / от изложбата

8 – 18 септември 2021
СБХ – Шипка 6, зала 1B

Всяка година от 1965 насам СБХ изпраща 12 свои членове за по два месеца да живеят и работят в Градчето на изкуствата в Париж – Cite internationale des arts.Изложбата на кандидатите е в самото начало на новия изложбен сезон. Специфичното тази година е продължаващата неизвестност пред победителите в конкурса, свързана с ограничителните мерки – дали ще заминат, какво ще могат да видят в Париж, ще останат ли затворени галериите или самите те в ателието си там и т.н.

Това бе и главната причина конкурсът да отбележи

най-малкия брой кандидати в своята история, общо 25

12 от секция „Живопис“, 3-ма от секция „Скулптура“, 4-ма от секция „13“ и по двама от секции „Монументални изкуства“, „Графичен дизайн“ и „Критика“. Макар участниците по статут да представят свое портфолио, експонатите в залата са решаващи за оценката на журито. Неговият състав се определя на ротационен принцип по отношение на секциите, като постоянно присъстват представители на най-големите от тях.

Дванайсетте резиденти за 2022 са Лиана Димитрова, Андрей Янев, Благовеста Иванова, Момчил Георгиев, Тодор Димитров, Анелия Николаева, Калина Христова, Сашо Виолетов, Мария Бичакджиян, Нели Гашарова, Райна Стоймирова и Светлана Мирчева. Нека всички врати бъдат отворени за тях!

Смислови групи: