Галерия (1)

Камен Танев / Движение

Пространството на галерия INTRO е мястото, което е избрал за своята самостоятелна изложба Камен Танев, състояла се от 1 до 20 март 2018 г. Автор с изявен и разпознаваем стил и начин на изразяване, той владее до съвършенство работата с материал, балансира обемите и формите внимателно и прецизно, провокира и задава различни посоки.

Монументалните пластики на Камен Танев са отдавна познати в чужбина, негови творби са селектирани за участия в престижни международни конкурси, арт фестивали и симпозиуми в цял свят. Един от най-големите му успехи е безспорно поставянето на негова пластика в пространството пред Азиатския музей на модерното изкуство в Тайван.
Всичко, което скулпторът създава, е белязано от

монументалност, независимо от материала и мащаба

– неслучайно наименованието на настоящата изложба е „Малък монумент“.

Камен Танев е автор, които обмисля и развива една идея в материал, създава необичайни гледни точки в различни мащаби и множество трансформации. С творбите си той търси изразителност и динамика, опитва се да дематериализира камъка и да му придаде повече мекота и деликатност. Неговите пластики се развиват в пространствени композиции, в които гравитират сфери и тела, покрити с „меки“ вакуумирани материи. Авторът последователно избира геометрични тела, които изследва и поставя в сложни трансформации, които носят силния заряд на артистична свобода и сетивна асоциативност.

В изложбата в галерия INTRO Камен Танев е изградил цялостен визуален код, който обединява едни от най-силните му серии „Генезис“, „Links“, „Аполон и Венера“. Енергията на тези абстрактни, наситени с много движение форми синтезира неговия пластически подход по силно въздействащ и запомнящ се начин.

Смислови групи: