Галерия (1)

14 –15 октомври 2019
галерия „Heerz Tooya“, Велико Търново

„Карти и теритоии“ е подвеждащо заглавие, съзнателно избрано от Красимир Русев и запратено в лицето на модерния човек с единствената цел да бъде опровергано и пренаписано. Не защото трябва да изчезне представата ни за карти и територии, а за да бъде изпълнена с друг смисъл. Днешният човек е волен и неволен свидетел на непредсказуеми процеси – прекрояват се граници, преобразуват се държави, връхлитат ни вълните на емигрантското преселничество. Пред художника застава тревожният въпрос

за личното оцеляване, за интимните територии на духа.

Защото е следствие от големите политически промени, скрити зад привидно хуманната, но и опасна идея за безотечественото живеене, наричана глобализация, и заедно с това за индивида като жертва на технологичните реалности, в чиято власт сме и ще бъдем. Последният вид глобализация се оказа по-инвазивен. Ето защо експонатите на Красимир Русев ни връщат към изконните форми на духовната уникалност – към източния тип формообразуване и концепта за йерархията на неприкосновените стойности, а заедно с това и към тезата за многозначното битуване на цветовете. Цветовете са част от картографския образ на света. Но имат и по-специални функции – да бъдат кръстовища на измеримото и неизмеримото.

Разбира се, всичко е относително и постига себе си чрез почерка на твореца. Например като брайлово изображение на собствения имейл. Така доволно познатата формула, легитимираща комуникативната ни идентичност, препраща към нещо надредно – към уникалността на Аз-а. Накрая, но не на последно място, изложбата говори на език, познат на посветените в този вид изкуство. Става дума за вариант на авангардното, при който диалогът се гради на основата на парадокси и обрати на всички равнища – от заглавието, през формата до композицията и цветовете. Оттук и тезата: нищо не е това, което изглежда. Включително и светът, който ни заобикаля. И в който продължаваме да бъдем.

Смислови групи: