Йонко Бонов

Калин Балев / Трите нимфи

11 юни – 15 юли 2019
галерия „България“, София

Изложбата на художника Калин Балев под надслов „Боговете в зодиака” е посветена на неговата 60-годишнина. Над седемдесет живописни и графични творби отразяват творческото му развитие от 1989 г. до днес.

Цветните графики, отпечатани с техниките офорт и акватинта, както и рисунките, отличаващи се със своята пясъчна фактура, са отражение на непосредствените му артистични впечатления и преживявания от Италия и Франция. Тези произведения, както цветните му графики, така и черно-белите му рисунки, излизат

извън традиционната представа за градски пейзаж на някои концептуалисти,

според която в този жанр отдавна не може да се постигне вече нищо новаторско или да изненада с индивидуален изказ, заслужаващ внимание. Калин Балев постига внушение за метафорична образност, причудлива атмосфера, одухотвореност, която изпълва улиците, измерва ръст и гали архитектурните силуети. Тя струи от лицата и загатнатите човешки фигури, залутани в търсене на нещо изгубено. Композициите, съставени от сочни контури, пестеливо и точно положени, са раздвижени и в това движение са загатнати форми, които зрителят открива и разгадава, потопен в динамиката на картинното пространство.

Основната тема е за боговете в зодиака, която е послужила за названието на юбилейната експозиция. „Моята цел не е да давам типичен астрологичен израз, бягам от какъвто и да е намек за гадателско предсказание – споделя авторът Калин Балев. – Като се срещаме и общуваме помежду си, преминаваме от една зодия в друга, така всеки има възможност сам да намери себе си. Придържам се към отличителните символи за всяка зодия и същевременно търся специфичното в характера на всяка от тях.”

Към темата за зодиите той се връща за втори път в своето изкуство. Тук, за разлика от първия му опит преди няколко години, платната са още по-мащабни, още по-изразителни, още по-живописни.

За художника изобщо древната митология е вдъхновяваща, богата с примери за нашето съвремие, които са ценни уроци за всяко поколение. Древногръцката митология кореспондира с вечността. Затова Калин Балев е посветил на нея едни от най-силните си живописни композиции – „Вълшебната нишка”, „Трите нимфи” и др.
Авторът превъзмогва митологичната сюжетност. Неговата символика е обобщена, образите и фигурите са стилизирани и същевременно ни привличат със своята виталност.

Една от най-характерните особености в тези картини е тяхната структура – Балев вгражда, апликира в живописното пространство на всяка от тях множество камъчета. Този природен материал придава изразителна фактурност, понякога живописните платна въздействат като релефи, камъкът им придава монументално звучене и необичаен пластичен изказ. За него всяко камъче може да се окаже истинска находка, от която да тръгне, за да разработи поредната си композиция. Всъщност той вгражда в платната си символи, художественото пространство е наситено с детайли. Погледът на зрителя потъва в един детайл, за да открие следващия, за да разгадае още множество малки детайли, които съставят един динамичен, обогатен с метафорична образност свят. В композициите му са вградени още различни материали и предмети – раковини, метални елементи, редом с перлите, които изобразяват съзвездия, откриваме апликирани болтове – като остриета на копия, дори ключове – всички те са вписани органично, с добър естетически усет в структурите на платната.

Калин Балев ни представя хармонично движение от образи, които общуват помежду си, претворяват се едни в други и разговарят със звездите.

Смислови групи: