Вера Пенева / от изложбата

19 април – 31 май 2019
Център за изкуство и култура „Проджект лаб“, София

Никак не е трудно да харесаш творчеството на Вера Пенева, да се увлечеш от живите и ярки багри, с които тя така умело борави, от скритите послания в творбите; от

занимателното съчетание на фактура, обем и изчистена декоративност.

Тя е откровен автор, който претворява света около себе си с неизмерима любов и отдаденост.

Последната ѝ изложба в „Проджект лаб“ представя над 40 картини и скулптури от последните години. Морето, фолклорът, природата, цветът са нещата, които я вдъхновяват и които откриваме в творбите ѝ .

Вера е скулптор по образование и това лесно може да се забележи в изразните средства на нейната живопис – фактурна, смела, декоративна. Тя често третира живописното платно като скулптура. Нишките и въжетата, които често вплита в творбите си, създават усещането за един стремеж към изграждане на пространството в неговата триизмерност, макар и върху двуизмерна плоскост, каквато е платното. В картините ѝ колажът и живописта се преплитат и си взаимодействат в едно цяло, създавайки впечатляващи декоративни образи – пейзажи, композиции и други. В творчеството ѝ лесно можем да усетим влиянието от фолклора, от шевиците, както и дълбоко закодираните препратки към детското творчество, изразено в чистота на формата, изказа и цвета.

Вера Пенева е възпитаник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където завършва скулптура в ателието на проф. Ненко Маров. Творчеството ѝ се простира от скулптура и живопис, през колаж до графичен дизайн, компютърна графика и фотография. Има над дузина самостоятелни изложби, много участия в колективни изложби и артистични проекти, както и пленери и хепънинги в България, Румъния, Франция, Грузия, Словакия. Член е на Съюза на българските художници от 1994 г. и е творчески директор на рекламно студио „Пастел“.

Вера Пенева е автор със собствен стил и стремеж към себеизразяване чрез изкуството. За нея ограниченията не съществуват – тя еднакво добре владее живописта, изграждането на формата в материал, компютърната графика. Тази способност, но и свобода да преминава граници в изкуството с умелост и талант я правят творец в истинския смисъл на думата. Самият факт, че е учила скулптура, но твори живопис, колаж, увлича се от фотографията и дигиталното изкуство, работи като графичен и уебдизайнер, я утвърждават като един съвременен интердисциплинарен художник. Защото дефиницията за съвременност в изкуството днес означава да си гъвкав, да работиш без жанрови и стилови ограничения.

Смислови групи: