Галерия (8)

14 септември – 8 октомври 2023
Художествена галерия – Русе

Иван Тотев и Николай Бузов за втори път се впускат във визуален диалог, макар пътищата им да се преплитат от много години. Авторите имат богати биографии с редица самостоятелни и съвместни изяви. Творбите им са резултат от многогодишни натрупвания на преживявания, естетически принципи, влияния, предпочитания. Въпреки различния художествен изказ общи за двамата са последователността в работата, стремежът към синтез, освобождаването от илюстративното до степен на минимализъм, обобщението като способ за фокусиране върху смисъла и същността на идеята.

Иван Тотев има много ясни и категорични виждания за изкуството и процеса на създаване. Той следва постоянен път на развитие на пластичния език през годините, който прави стила му разпознаваем. Неговата скулптура е монолитна, здрава и лаконична, лишена от детайли и конкретни атрибути на образа. Всяко произведение отразява част от света на скулптора. В експозицията можем да видим някои от емблематичните за него „Тритаврите“, „Корабокрушение“, „Пророк Илия“. За последния авторът споделя, че това е първият развълнувал го библейски образ. Той създава „своя“ си Илия, акумулиращ в себе си основния въпрос за вярата, свободната воля на човека и връзката му с Бог. Пластиките „Двама“, „Столът“, „Близост“, „Заедно“, синтезирани както композиционно, така и смислово, отварят духовните пространства на интимните взаимоотношения, емоционалната привързаност и любов.

Иван Тотев / Пророк ИлияВ универсалния контекст, в който се преплитат различни мотиви, често формата е знак отвъд видимото, освободена от повърхностни прояви. Първостепенното ѝ значение не е игра на въображението или упражнение в пластичния дизайн, а смел и осмислен творчески акт. Иван Тотев използва стилизацията, изпъкналите и вдлъбнати повърхности, външната статика и вътрешната динамика, взаимодействието между формата и пространството, като постига жизненост и органичност на идея, тема и образ.

Николай Бузов преди време казва: „Няма да ти е лесно, но само ако поискаш, ще можеш да видиш онова, което е пред очите ти.“ Тази експозиция с нови и почти непоказвани платна продължава неговите философски и изобразителни търсения от последните години, като допълва поредицата от изложби в страната. Николай Бузов в своеобразните си пейзажи много премерено подрежда и комбинира отделните елементи, за да постигне симетрия и равновесие, като създава свой собствен свят – на въображението, което превръща в реалност. Реалност, която представлява единна динамична цялост на безначални и безкрайни, трансформиращи се един в друг процеси. Картините му се развиват чрез съпоставка и взаимодействие на пространство, форми, обекти, колорит, движение. Геометричната фигура, метафоричният знак и символ често имат роля не само на композиционен и зрителен, но и на смислов център, концентрирал в себе си вечните и универсални идеи по пътя към себепознанието.

Николай Бузов / Хексагон

Работите от цикъл „Геометрия“ и серията „Калейдоскоп“ имат експериментален характер в съчетанието на различни, но в същото време и близки медии – фотографията и живописта. Ключов компонент в тях е светлината, а разпределението и играта на светлини и сенки се допълва от ярките живописни акценти. Пречупванията, отраженията, оптическото разбъркване формират красиви модели и усещане за илюзорност и виталност.

Николай Бузов и Иван Тотев ги свърза не просто приятелство, а и единомислие по отношение на смисъла на изкуството, естетическите стойности и изискванията към твореца в процеса на създаването му. Може би това е и една от причините да продължават да споделят в едно изложбено пространство. За нас остава възможността за общуване с творбите и авторите, за които обратната връзка е важна част от цялостния процес.

Мария Тодорова, уредник в ХГ – Русе

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04/ 2023, с. 56
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: