Галерия (1)

15 септември до 1 октомври 2021
Галерия „Арте“, София

Живописните „Хроматични вариации“ на Любен Генов са представени от 15 септември до 1 октомври 2021 в известната софийска галерия. „Диатоничните и хроматични алюзии и метафорите с музикални понятия не са случайни в непосилните ми опити да обясня с думи живописта. Но те не са и нещо повече от средство (надявам се не съвсем наивно) за подчертаване на абстрактната същност и смисъла на онова, което се опитвам да създам на платното.“

Смислови групи: