Чавдар Попов
Галерия (1)

23 юни до 23 септември 2021
Музей-галерия „Анел“

Николай Янакиев представи „Голо тяло 2. Вариации на тема“ в Музей-галерия „Анел“ от 23 юни до 23 септември 2021. Изложбата бе открита от проф. Чавдар Попов и проф. Валери Стефанов. „Николай Янакиев по право се числи към най-известните и най-утвърдените съвременни български художници. За него живописната творба е своеобразен жив организъм с всичките му индивидуални особености, но заедно с това и с устойчивите му белези, които го правят мигновено разпознаваем и го идентифицират в склада на културната памет.“ (Чавдар Попов)

Смислови групи: