прес СБХ
Галерия (2)

Венелин Шурелов / Един човек

11 ноември 2020 – 31 декември 2021
Площадка „Мавзолей“, площад „Княз Александър I“, София

Проектът „Един човек“ е предложение за изграждане на високотехнологична интерактивна инсталация в градска среда.
Инсталацията е комплексно технологично съоръжение със строго определени функции. Визуално обектът представлява 13-метрова антропоморфна фигура, изградена от модулна стоманена фермова конструкция и двустранно разположени LED екрани. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от компютърен алгоритъм в два режима.

Първият режим е свързан със сигнал, получаван директно от две камери, разположени двустранно на фигурата. През определен интервал от време повтарящ се кратък запис от видеонаблюдението се качва като фрагмент върху екраните, като всеки от тях е „уловил“ един или няколко минувачи. Така голямото „екранно тяло“ изглежда съставено от множество други по-малки фигури. На всеки кръгъл час видео стриймингът се вдига в „цял формат“ за 10 минути, позволявайки на зрителя да нанесе силуета си в контура на фигурата.

Вторият режим е генериран от анализ на данни. В технологично отношение това е най-иновативната част от проекта. Този режим се отнася към компютърното управление на системи, свързани с инфраструктура и околна среда, огромните количества данни, събирани от сензори в реално време, формирането на едно ново информационно пространство, наричано BigData. „Един човек“ функционира чрез програмен код, който събира, анализира и визуализира

информация, свързана с града, неговата динамика, качеството на околната среда и пр.

Визуализирането и интерпретирането на тази информация като артистичен материал е „електронната тъкан“, от която е изграден „един човек“.
„Един човек“ попада в категорията на процес-ориентираното изкуство, в което начините за взаимодействие с творбата са съставен и съдържателен елемент. Чрез своята функционалност произведението е отделено от контрола на автора и представлява жива система, зависеща от поведението на хората и промяната на околната среда.

Двата режима за генериране на екранно съдържание работят синхронно в изграждането на една хомогенна визуална среда. Предстои ни да проследим порастването на „Един човек“, да видим неговите изводи от голямото уравнение на града и неговите хора.
Проектът се реализира по Програма „Навън“ на Столична община за подпомагане на временни художествени произведения в градска среда – площадка „Мавзолей“.

Смислови групи: