Велизар Петров / от изложбата

септември 2019
Регионален исторически музей - София

Бързам да уточня, че става дума за една твърде специфична разновидност на дигиталната фотография, която вследствие на сложни процеси на допълнителна обработка придобива характеристиките на „живопис-фотография“, тъй като метаморфозира до равнището на завършена уникална картина.

По същество самостоятелната изложба на известния наш художник Велизар Петров е първата по рода си тематична артдигитална експозиция, която включва 34 фототабла с размер 100/70 см. Сюжетите и мотивите са различни представителни топоси от София (сгради, улици, обществени пространства и т.н.). В тях автентичният обект от фотокомпозицията е дигитално променен цветово и светлинно, без това да се отразява на неговата разпознаваемост.

Осъществяването на такава изложба е дълъг процес както като откриване и селектиране на представителните обекти от града, така и като дигитална обработка. Последната е отнела на автора около три години и половина.

Така представени и отпечатани на релефен текстилен материал творбите действително придобиват живописен ефект. Със сочния и наситения си колорит, с изчистената си композиционна организация, с точно подбрания ракурс те балансират на границата на „представителния изглед“ и на урбанистичния пейзаж, като съчетават в себе си предимствата и достойнствата както на дигиталната фотография, така и на живописта. Това уникално съжителство, реализирано в ярки, запомнящи се произведения, което ни помага да погледнем сякаш с нов, необременен и освободен от ежедневната рутинност поглед към града, е основното достойнство и качество на тази чудесна изложба.

Смислови групи: