Галерия (2)

15 декември – 21 януари 2022
СБХ – Шипка 6, зала 1C

Изложбата е по повод представянето на книгата-албум „Живопис“. Тринадесетте голямоформатни платна са рисувани по различно време и са участвали в други проекти и самостоятелни изложби, реализирани между 2007 и 2021.


+++

„…Самотен пътешественик зад привидността на видимите очертания, Любен Генов систематично и последователно, следвайки автентичния порив на поетичната си нагласа, изчисти и определи своя пластичен синтаксис. Крайно абстрахирани, тези живописни опуси са израз и споделяне на преминаване в прост-
ранства, които освободеният от принадлежността си към конкретна форма цвят изявява в своята самостоятелна емоционална и духовна активност.“

Станислав Памукчиев (2007)


+++

„…Любен Генов принадлежи към едно поколение, което стартира в художествения живот в момент на неговото освобождаване от условности, догми и компромиси. Още първите негови участия и изложби спряха погледа ни и ни накараха да запомним името му. Като други свои връстници

той е приел като аксиома автономията на живописта.

Той не свързва езика ѝ с очертанията на предметния свят. Вижда живописта като екстракт от хроматични съзвучия, извън сферата на каквато и да било визуална наподобителност. Една сложна, осмислена позиция, която художникът не престава да отстоява като лична територия и да развива.“

Ружа Маринска (2014)

Смислови групи: