Новини

 • image

  Бюлетин на СБХ / 2021 – 2022

  Проект по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“

  Проектът предвижда издаването на Бюлетин на СБХ в периода 1.9.2021 – 31.8.2022.

  Качествено нов етап в развитието на изданието е новата категория е-Бюлетин в уебсайта sbh.bg, в който съдържанието на книжното издание ще бъде обогатено, отворено и богато илюстрирано.

 • image

  Информационна онлайн платформа sbh.bg

  Ново уебпространство на СБХ

  Проектът „Информационна онлайн платформа sbh.bg“ е одобрен и финансиран от Национален фонд „Култура“ (НФК) по пилотната сесия на Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата. Целта е създаване на качествено нов, отворен уебсайт, който да представи всички дейности на СБХ и неговите членове.

 • image

  Бюлетин на СБХ 2019 – 2020

  Проект по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“

  Проектът получава финансиране по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“. Бюлетинът на СБХ навлиза в новия проектен период като утвърдено издание, съдържащо критически текстове за изложбената дейност на СБХ и членовете на съюза, за събития в сферата на изкуството.

 • image

  Живата изложба

  Историята на галерията на ул. „Раковски“ 125

  Проектът „Живата изложба“ е реализиран с финансовата подкрепа на Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 на Национален фонд „Култура“. Чрез изследователската изложба „Началото. Галерията на улица „Раковски“ 125“ се представи ролята на знаменитата галерия в културния живот на столицата като място за многобройни международни контакти с европейски творци и сродни организации.  

 • image

  Бюлетин на СБХ 2019 – 2020

  Проект по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“

  Бюлетинът на СБХ съдържа критически текстове за изложбената дейност на СБХ и членовете на съюза, за събития в сферата на изкуството. Оценен е като „интересно и значимо издание за обговаряне, дебатиране и коментар на визуалните изкуства в България и по света“ и печели финансова подкрепа по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“ в размер на 3000 лв. До този момент Бюлетинът е черно-бял, с цветна корица.