Период на провеждане
1.09.2019 – 31.07.2020

Проектът за издаване на Бюлетин на СБХ е финансиране по програма „Критика“ на Национален фонд „Култура“. В новия проектен период Бюлетинът навлиза като утвърдено издание с критически и инормационни илюстрирани текстове за изложбената дейност на СБХ и членовете на съюза, за събития в сферата на изкуството.

+++

Бюлетинът на СБХ е със статут на списание в единния регистър ISSN. Вече втора година преди началото на проектния период бюлетинът се отпечатва пълноцветено, трайно е увеличил обема си и е привлякъл нови автори. За тласък в това развитие е използвана финансовата подкрепа по програма „Критика“ на НФК за периода 2017 – 2018. Ефектът от промяната бе много голям – предизвика интереса на много автори, на публика извън членовете на СБХ и остана като норма за изданието, което беше целта на предходния проект.

С настоящия проект пред изданието се поставят нови цели за разширяване на темите и съответно на кръга от автори. Отразени са многобройни изложби в страната и международни участия – голямата изложба „Съвременни български художници“ в сградата на Парламента в Букурещ, изложбата за арх. Стефка Георгиева (1923 – 2004) във Виена и др.

В два от броевете на Бюлетина се акцентира върху различни прояви на графичното изкуство в България в този период. Повод е Осмото международно триенале на графиката, с което бяха открити реновираните зали в галерията на СБХ – „Шипка“ 6. Публикувани са статии за изложбите на Триеналето, съпътстващите го събития, за няколко самостоятелни графични изложби, за Седмия форум „Малка графика“.

Пространно, на 11 страници, бе отразена изложбата „Портрет“ на секции „Живопис“ и „Скулптура“ с текстове на Стефан Иванов, Галина Декова и Наташа Ноева и снимки на Елена Спасова.

Бе направен опит с няколко публикации в новата рубрика „За критиката“ да се подеме дебат за критиката в изкуството, който като че ли е затихнал в последните години; да бъдат привлечени мнения и критически коментари, като редакцията не се намесва в тяхното съдържание и така да информира за различни гледни точки към проблемите на изкуството днес. Бяха публикувани материали на Румена Калчева, Марио Николов, Пламен Хаджипетров и др.

Именно за изданията в този проектен период Бюлетинът на СБХ в лицето на Антон Стайков, редактор и ръководител на проекта, бе номиниран за Наградата на София в категория „Критика и журналистика в областта на културата“ за 2020.

+++

Екип на проекта

Антон Стайков – редактор, ръководител на проекта, Юлия Портарова – редактор, Свобода Цекова – графичен дизайнер. Мариела Янакиева – коректор, Елена Спасова – фотограф

Сред внушителния брой автори на оперативна критика, анализи и статии за изкуството се открояват имената на проф. Чавдар Попов, проф. Станислав Памукчиев, Филип Зидаров, Пламен Петров, проф. Петер Цанев, Любен Генов, доц. Ружа Маринска, проф. Свилен Стефанов, Йово Панчев, Дочка Кисьова, Елисавета Мусакова, Румен Серафимов, Пламена Димитрова-Рачева, Диана Драганова-Щир, Анна Покровнишка, Даниела Чулова-Маркова, Надежда Джакова, Лиляна Караджова, Стефания Янакиева, Наташа Ноева, Елица Терзиева, Ана Венкова, Боряна Вълчанова, Румена Калчева, Анета Василева, Христина Грозданова и др.

Фотографиите в Бюлетина са на Елена Спасова, която заснема всяка изложба в залите на СБХ, от архив на авторите и на галериите.