Период на провеждане 
1.12.2020 - 31.12.2021

Проектът „Информационната онлайн платформа sbh.bg“ си постави за цел да бъде създадено технологично ново и богато на съдържание уебпространство, което да представя динамично СБХ във всички аспекти на неговата дейност – организационната, творческата, стопанската, международната, социалната, и да покаже новия образ на организацията пред неограничената онлайн аудитория.

Структурирането на уебсайта изискваше да бъде анализирана огромна по обем информация, да бъдат обхванати всички настоящи дейности и да се прогнозират възникнали в бъдеще потребности и процеси, които да бъдат функционално осигурени в програмирането и дизайна, доколкото това е възможно.

Концептуалните решения и дори открития дойдоха след многобройни работни срещи на участниците в екипа и дизайнерите и програмистите от „Студио Х“, с които се намираха най-добрите решения за всеки раздел в уеб сайта. 

Резултатът от проекта е вдъхновяващ и отваря нова страница в представянето на СБХ пред публиката и членовете на съюза.

Платформата sbh.bg предоставя възможности за динамичен контакт с огромна аудитория за популяризиране на изложбите в залите на СБХ, на художниците и техните изяви извън съюза.

В sbh.bg е на разположение ценен архив за изследователите на изкуството – изложби, автори, статии в Бюлетина на СБХ. Новост е излизането на неговото съдържание в самостоятелна категория е-Бюлетин. Така информацията за изложбите, за художниците, за авторите на статиите става лесно достъпна при търсене в мрежата.

„Информационната онлайн платформа sbh.bg“ е сложен, скъп и трудоемък проект, който не би бил по силите на СБХ без финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. Професионализмът беше подкрепен и от ентусиазма на екипа през всички месеци интензивна работа.

 


+++

Екип

За реализирането на проекта работиха екип от СБХ, уебдизайн „Studio X“ и други специалисти.

Антон Стайков, ръководител на проекта; консултира структурата на уебсайта; зам.-председател на СБХ, завеждащ PR и международна дейност, редактор на Бюлетин на СБХ; доктор по семиотика на рекламата, с опит в изследователската дейност в областта на изкуството.

Георги Линков, ръководител на „Studio X“; занимава се с графичен и уеб дизайн, UX и UI повече от 8 години, носител e на редица награди в уеб сферата, лектор; участвал е в разработката на визуални и уеб проекти за едни от най-големите компании в България и чужбина. Преди квалификацията по специалността, в която работи, е завършил изкуствознание в Националната художествена академия.

Свобода Цекова, отговаря за визуалното съдържание, консултира структурата на уебсайта; визуален артист, графичен дизайнер и илюстратор; работи по картинната редакция, дизайна и предпечатната подготовка на Бюлетин на СБХ. С дългогодишен опит в създаването на печатни и онлайн издания и кампании, както и в създаването на визуална идентичност.

Юлия Портарова, координатор на проекта; редактор на Бюлетин на СБХ, с опит в комуникации и проекти в сферата на културата, включително международни, журналист, магистър филолог.

Елена Спасова, фотограф, репродуцира изложбите в залите на СБХ от 2013 г.; работи в областта на рекламната, модната фотография, интериор, репродукция, портрет, театрални продукции, бакалавър „Художествена и приложна фотография“ в НАТФИЗ.

Пламен Петров, член на Управителния съвет на СБХ; изследовател на изкуството, критик, един от най-активните автори в сферата на визуалното изкуство; директор на ХГ „Казанлък“, автор на текстове в съдържанието на платформата.

Стефан Гаджовски, член на СБХ; сред водещите организатори на Международното триенале на графиката; специалист по художествено осветление; консултира структурата на сайта, 3D визуализации, схеми и чертежи.

В реализацията на проекта участват и други служители на СБХ, както и външни специалисти и фирми.