Период на провеждане
1.08.2017 – 1.05.2018

Бюлетинът на СБХ е периодично издание с критически текстове, които засягат не само изложбената дейност на СБХ и неговите членове, но и събития в сферата на изкуството в България и по света. Издава се в сегашния му вид от 1995. Печатното издание се разпраща на членовете на СБХ, на български и чуждестранни партньори на организацията. В уебсайта на СБХ Бюлетинът е със свободен достъп, може да бъде разгледан онлайн или свален като PDF файл и така достига до неограничена аудитория.

Проектът има за цел да подпомогне редовното издаване и обновяване на Бюлетина на СБХ, като допринесе за

  • издигане на качеството и разнообразието на публикуваните текстове, разширявайки кръга на авторите, включително и с дебютиращи художествени критици;
  • разширяване на обхвата и съдържанието към нови и алтернативни събития и форми в художествения живот в София, страната и по света.

Редовното издаване на Бюлетин на СБХ не само надгражда и обогатява съществуващата от последните няколко десетилетия традиция, но и запълва един значителен дефицит в полето на българската оперативна критика, посветена на различните форми, видове и жанрове на класическите и експериментални визуални изкуства. В динамичното време, в което живеем, както и поради бързо менящата се художествена сцена, в която непрекъснато се появяват нови събития иинституции, СБХ осъзнава болезнената и нарастваща необходимост от регулярно издание в областта на визуалните изкуства, което допринася и за развитието на съвременната критика.

В проектния период наред с многобройните самостоятелни изяви на български художници в България и в чужбина са отразени големи изложби като посветената на 40 години от създаването на секция „Монументални изкуства“ към СБХ, Фестивала на съвременната българска керамика в галерия „Райко Алексиев“, гостуващата изложба „Плевенски художници – 70 години творчески живот“, мемориалните изложби по повод годишнини от рождението на Найден Петков и Георги Трифонов, представителна изложба на секция „Дърворезба“ на СБХ в Трявна, изложбата на секция „Текстил“ „Уникати в интериора“, кураторската изложба „Гонене на зли духове“, изложбата „Началото. Галерията на улица „Раковски“ 125“, посветена на знаменитата столична галерия, сега „Райко Алексиев“ и др.

Изложбата на секция „Скулптура“  – „В началото е натура“, събрала творбите на 73 автори, е отразена освен с критически текст и с откъси от състоялата се дискусия.

Изложбата „Спорът за реалността“, замислена едновременно като изследователски проект и като дискусионен форум, събрала 60 автори от различни поколения, е отразена на 33 страници с текст от дискусията и с 30 снимки на творби от изложбата.   

Статията „Българският комикс между две изложби 2013 – 2017“ на Антон Стайков е преглед на случващото се в изкуството на комикса в България по повод форума София комикс експо в залите на СБХ.

 

+++

Финансовата подкрепа за проекта в резултат на оценката за неговата роля в културния живот в България бе решаваща, за да се направи крачката към пълноцветен печат на изданието (от брой 1/2018). Цветността отвори и нови възможности за графичния дизайн. Възможността за цветно отпечатване повиши качеството на илюстрацията, увеличи се броят, както и големината на изображенията. Страниците достигнаха до 80..

Тези качествени промени поставиха Бюлетина на СБХ в ролята на илюстровано списание за визуално изкуство, която замени статута му на информационен бюлетин, какъвто бе дотогава.


+++

Постоянен екип

Антон Стайков – зам.-председател на СБХ, ръководител на проекта и на редакционния съвет; Юлия Портарова – редактор на бюлетина; Дени Кръстев и Елена Спасова – фотографи; Мариела Янакиева – коректор.

Графичен дизайн и предпечат –  format.bg

Част от авторите в Бюлетина на СБХ в проектния период: Ани Венкова, Анна Топалджикова, Антон Стайков, Боряна Вълчанова, Георги Шапкаров, Долорес Дилова, Дарина Байкина, Даниел Ненчев, Десислава Минчева, Деян Енев, Диана Драганова-Щир, Димитър Цолов, Ирина Дакова, Ирина Мутафчиева, Йово Панчев, Йонко Бонов, Любен Генов, Маргарита Доровска, Мариета Конова, Наташа Ноева, Николай Маринов, Петер Цанев, Пламен Петров, Румен Серафимов, Румен Стефанов, Румена Калчева, Румяна Александрова, Станислав Памукчиев, Сузана Каранфилова, Филип Зидаров, Христина Грозданова, Чавдар Попов, и др.