image

Съюзът на българските художници е творческо сдружение с идеална цел и чрез своята териториална мрежа обединява визуални артисти и изкуствоведи от цялата страна. Основан през 1944, на практика Съюзът е резултат от над половинвековен исторически опит на българските художници да изградят организация, която да отстоява правата им и да изгради необходимата културна инфраструктура, осигуряваща нормален художествен живот.


Автор на историческите статии:
Пламен В. Петров

История

Съюз на българските художници

image

Съюзът е пререгистриран с фирмено отделение от 29 април 1991 при Софийски градски съд по фирмено дело № 7594/1990 г. Седалището на институцията е в София, община „Средец”, ул. „Шипка” № 6 и според редактирания си устав има за цел да защитава честта и достойнството на своите членове; да гарантира творческата им свобода, права и интереси; да съдейства за развитието на българското изкуство; да поддържа контакти и обменя опит с други национални култури, творчески организации и творци и да осигурява професионална информация; да организира защита на авторските права на художниците и изкуствоведите.