Изложбените зали на СБХ на Шипка 6 и зала „Райко Алексиев“ ще бъдат затворени по време на всички официални почивни дни:

1, 3, 4, 5, 6 май 2024. Администрацията няма да работи от 1 до 6 май вкючително.

На 2 май 2024 ще бъдат отворени. 

Първият работен ден след празниците е 7 май.

+++

СБХ – „Шипка“ 6
  • P.S. Милко Божков. Живопис
    Повече информация за изложбата ще намерите 

тук

  • София комикс експо
    Повече информация за изложбата ще намерите 

тук


Зала „Райко Алексиев

Петър Дочев. Живопис
Повече информация за изложбата ще намерите 

тук