- | Извън СБХ
Галерия (17)

Скулптура

Галерия „Васка Емануилова“, София
о
ткриване: 9 март, четвъртък, 18:00 часа 

Изложбата на Ивайло Аврамов е първата от серия намеси, замислени за пространствата на обществени художествени галерии в страната, които авторът стартира през 2017. Проектът се фокусира върху един архитектурен елемент – преградната стена между две експозиционни зали на галерия „Васка Емануилова“, който и преди е бил обект на художествена трансформация. Най-напред през 2008 Симеон Симеонов в изложбата си „Срещу архитектурата“ я преобразува в цветен надуваем обем, а през 2010 Кирил Кузманов в своята изложба „Мъртва глава“ нарушава целостта на стената и инсталира в нея стъклена призма.

Работата на Ивайло Аврамов е

визуално-аналитичен и едновременно експериментален процес,

в чиято основа е въпросът за видимостта, съдържанието, присъствието и стойностите на материалното. Проектът се състои от три фази и негова изходна позиция са архитектурните параметри като зададени стойности. Първата намеса е обозначаването на стената като екзистенциален документ или шаблон, предопределящ следващата интерпретация. Авторът си поставя задачата да изследва архитектурния обем от гледна точка на неговата гравитационна и материална трансформация. Следващият етап в експеримента се отнася до величини като вместимост и обем и представлява промяна на гравитационна позиция на елемента, тоест преместването му в пространството. В третия етап обектът присъства в декомпозиран вид, като материална суровина.

Текст / още текст


Изложбата представя нагледно трите фази като три функционални проявления на материята и на обема на архитектурния елемент. Изводът, до който зрителят е подканен да достигне, е, че при трансформацията стената може да промени местоположението си, функцията си, материалността си и формата си, но не може да промени обема на вместимостта си. Аврамов

работи в западноевропейските традиции на минимализма и „арте повера“ от 60-те и 70-те години

на ХХ век и ги развива в едно собствено граматично-визуално поле, в което авторовото присъствие не е решаващо. За сметка на това материята е оставена да заявява своите позиции.


+++


За автора

Ивайло Аврамов е роден през 1968 в София. Завършва Националната художествена академия със специалност „Скулптура“ при проф. Крум Дамянов през 1996. Асистент в катедра „Скулптура“, НХА (2017 – 2019), доктор по изкуствознание (2020). Самостоятелни изложби: Credo Box: Tilted / Наклонен, Credo Box, галерия Кредо Бонум, София (2023); „Нощна светлина“ / Night Light; „Люти клетви“/ Bitter Curses, Robert and Elaine Stein Galleries, Wright State University, Dayton, OH, USA (2019); „Предметности“, галерия „Кръг+“, София (2007).
През 2022 получава Националната награда за скулптура на името на акад. Иван Лазаров. 

+++


За награждаването на Ивайло Аврамов с Националната награда за скулптура „Иван Лазаров“ можете да прочетете

тук 

За изложбата „Бял обект“ с куратор Ивайло Аврамов можете да прочетете в е-бюлетин

тук

+++


Адрес

галерия „Васка Емануилова“

София, бул. „Янко СакъзовЧ 15

Точната локация можете да видиту

тук