- | Извън СБХ
Галерия (5)

Живопис

галерия „Нюанс“
откриване: 12 септември, 18:00 – 20:00

В днешния „Отворен свят“ най-парадоксално липсата от общение се задълбочава. Обществото ни става все по-дезинтегрирано, конфронтирано и все по-рядко обръща своя взор към Твореца. Размагьосването на света ни изправи пред бездната на всепозволеността и всеядността.

Андрей Янев е от художниците, които, осъзнавайки случващото се, търси надежда, спасение и упование в мъдростта на традицията. Продължава упорито своя разговор с времето, с вечното и божественото, вярвайки в съществуването на по-висша сила, тази на Твореца, чиято светлина не спира да осветлява Пътя му.

Този

неоиконописец, съвременен майстор на мистицизма в Православието

е намерил неговият пластичен еквивалент в настоящата изложба чрез поразяващите със своята белота и златоносни ореоли любими ангели, Богородица с младенеца, новозаветни сцени, както демащабирайки образите, така и фино изписвайки сцените, изпълнени с акрил, масло, графит, молив. Всички те ни пренасят в съществуващото, но рядко откривано от нас във френетичния делник тайнство.

Има нещо баладично в тези застинали в своята ритуалност образи с подчертани силуети въпреки трептящото вибриране на тънко положената живопис. Този похват усилва още повече тяхното дематериализиране до степен на безплътност. Така и с тази изложба Андрей Янев се утвърждава като самобитен художник, вървейки последователно по Пътя на достигане до вселенската хармония, предоставяйки и на нас възможността да се откъснем, поне за миг, от крясъка на ежедневното общение и се устремим към отвъдното, осъзнавайки дори, че това е непостижимо.

Аксиния Джурова


+++ 


За автора 

За Андрей Янев и изложбата му „От горната земя“, 2022, можете да прочетете
+++


Адрес

галеря „Нюанс“
ул. „Ив. Денкоглу“ 42, София

Точната локация можете да видите 

тук

За изложбата на Андрей Янев и Мирослав Дачев „10 години Атон в рисунки и фотографии“ можете да прочетете в е-бюлетин

тук