- | СБХ, Шипка 6, 1 C
Галерия (17)

рисунки

откриване: 11 юли, вторник, 18:00 часа

През февруари 2023 в Художествена галерия „Борис Денев“ – Велико Търново беше открита изложбата „140 години от рождението на Борис Денев“. В контекста на събитието институцията насочи вниманието на публиката върху цялостното творчество на автора. Ретроспективната изложба представи близо 250 негови творби, които са част от фонда на галерията. Откроиха се както едни от най-ярките постижения на Денев в неговия немалък художествен път, така и редица непознати за публиката търсения, очертаващи важни аспекти от неговия живот и творческо развитие.

Днес фактологията насочва конкретния реципиент на проекта към проблематиката за „Човек/ът“ в творчеството на Денев, търсейки допирателни точки с първата самостоятелна изложба на автора на военна тематика, състояла се преди точно 110 години. Като годишнина от неговото рождение и от гореспоменатата изложба екипът на галерията целенасочено фокусира вниманието на зрителя върху

военната тематика в творчеството на художника.

Един малко познат период за масовата публика, където основен обект на неговите наблюдения и изучаване е човекът.

Кой е Борис Денев, как той вижда войната и кой е „Човек/ът“ в неговото творчество?

Казусът около „Човек/ът“ в творчеството на Борис Денев кореспондира умишлено с една определена авторска следа, където творческото отношение на художника е пряко свързано с неговите задания и лични търсения. Проектът поставя множество въпроси, но същевременно с това дава и конкретни отговори. Тук авторът овеществява образа на отделния човек, насищайки го с голяма доза психологизъм, като оставя на заден план силуета на войника. Разглежда се въпросът около понятието за човека като част от общото и човека като отделна личност. Едновременно с това се отправя поглед към творчеството на Денев, към неговия творчески устрем и художествена линия в началото и края на военния му период, изучавайки и

търсейки човешката следа на фронта в нейния най-чист вид.

Изложбата „Човек/ът. Следи на фронта – рисунки от Борис Денев“ е своеобразна възможност за зрителя да се докосне до истинското лице на войника. До онзи тих героизъм във времето между битките, когато човек остава сам в тълпата. Сам със себе си, с несгодите и лишенията, с мисълта за родината и семейството си.

+++

Екип на изложбата


Мартин Митев – куратор
Бисер Николов – главен уредник
Мирослава Георгиева – изкуствовед
Цонка Петрова – реставратор
Стефан Асенов – уредник фонд „Живопис“
Кристина Петкова – уредник фонд „Графика“


+++

За изложбата „Отвъд картините. За изкуството и живота на Борис и Славка Деневи" можете да прочетете

тук