Бюлетин типове
Снежина Бисерова / Книга

Градските стени на Снежина Бисерова. Изложба графика и арт книга

В серията „Градски стени“ Снежина Бисерова развива оригинална интерпретация на една от глобалните теми в съвременните визуално-пластични изкуства. Става дума за персонален вариант на т.нар. Археология на паметта.
Любен Зидаров / корица на Андерсенови приказки

Андерсен и дългото пътешествие до Китай

През 2005 г. в цял свят беше отбелязана 200-годишнината от рождението на Ханс Кристиан Андерсен. В тази връзка Академия „Аполония“ покани Любен Зидаров да осъществи изложба от свои Андерсенови илюстрации на поредните празници на изкуствата в Созопол. Така се роди изложбата „Осъщественият и неосъщественият Андерсен“, в която освен вече познатите на публиката образи фигурираха и тези от последния, невидял бял свят вариант.