Галерия (3)

1 – 25 септември 2020
Изложбена зала „Райко Алексиев“ – СБХ

В културната програма на столицата Фестивалът на съвременната керамика има своето запазено място. За поредна година той се организира в началото на месец септември и среща художници от различни поколения, изкушени от древния материал на глината и нейната непреходна сила през годините.

Едни от най-добрите български керамици си дават среща на форума и извеждат керамиката

отвъд статуквото на познатата утилитарна функция

до нови артистични постижения в сферата на изящните изкуста.

Тази година във фестивала участват около 30 български и 7 румънски автори. Имена като Данаил Николов, Ивана Енева, Момчил Цветков, Христо Йонков, от по-младите – Силвия Чанева, Жени Адамова, Елена Виденова и др. винаги вдъхват респект и са доказателство за разнообразие от стилове и технически похвати. В изложбата е поставен акцент и върху специалното участие на Здравко Манолов (1920 – 2010) и Коста Данев (1956). Тези автори са представени с по няколко произведения от различни творчески периоди. И както споменава Коста Данев: „Заплених се от керамиката, тя е като алхимията – една магия, която винаги виждам в мига, в който отворя пещта“. Неговите постижения в изкуството се отразяват през призмата на информацията и опита, на многобройните пътувания и работа на автора по света.

Данаил Николов / от изложбатаЕмоцията и създаването на една пластична форма, на един образ или знак винаги имат своята предистория и винаги са заредени с импулса на креативност и дълго творческо изследване и търсене. Своята предистория има и Фестивалът на съвременната керамика, създаден по инициатива на секция „Керамика“ към СБХ, но подкрепен през годините от специалната енергия на група художници съмишленици. Те застават зад идеята и желанието да отстоят мястото на съвременната керамика в българското изкуство. Този фестивал е крачка към нейното запазване и развитие в българската култура. Той позволява да се видят достиженията на автори от различни поколения и отразява моментните тенденции в технологиите и избора на материали и глазурни решения в съвременнната керамика.

Авторите създават една среда, пространство за културно и естетическо преживяване посредством своите творби. Затова изкуството е своеобразен начин и гледна точка за възприемане и представяне на света, една създадена реалност, в която всеки намира това, което е най-близко до негова същност и отразява неговия мироглед.
 

+++ 

Награда

Наградата на Фестивала на съвременната българска керамика 2020 получи Данаил Николов.

Смислови групи: