Галерия (4)

В страната на живописците

1 – 17 март 2023
галерия-книжарница „София прес“

Както Алиса се среща с множество особени герои и чудатости в страната на въображението, за да разбере света на възрастните и да порасне, така и ние се оглеждаме в изкуството, за да разкриваме и преосмисляме енигмите на реалността.
„В страната на живописците“ е втората самостоятелна изложба на Минко Йовчев, в която авторът подхожда саморефлексно, насочвайки вниманието си върху смисъла и „ползите“ на живописта, връзката ѝ с действителността и (не)възможността за нейната автономност. В картините му, където свободата и размахът се усещат още с избора на големите формати и маслените бои, откриваме един паралелен, самостоен свят, разговор между различни художници през различните време-пространства, усещаме чистата наслада от живописването, възможността за превъплъщение и безмерна емпатия, способността на художника да предава триизмерните обекти на платното, вниквайки в тяхната същност, в тъканта, от която са изградени, но и да минава отвъд тях, изобразявайки невидимото. Със спокойна дистанцираност, характерна за цялото му творчество, Минко Йовчев

изгражда имагинерни хронотопи, 

черпейки теми и сюжети от културата и действителността ни – тук е самотата на минотавъра, победата над него, фрагментарността и отчуждението на света, в който живеем, „спасението“, социално или лично, което всеки от овластените медиатори предлага, но и ироничният поглед, рефериращ към вътрешния мир като постижимо спасение.
Изложбата „В страната на живописците“ се превръща в своеобразно припомняне на думите на Андрей Даниел, преподавател на Минко Йовчев, че „проблемите в изкуството са вечни, но условията, в които се решават, и поколенията, които ги решават, се менят. Ето защо има смисъл да опитаме да ги решим отново“.


Елиза Младенова

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 02/ 2023, с. 32
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: