Галерия (29)

6 – 24 май 2023
галерия „Гъбенски“, Трявна

Годишната изложба дървопластика има национален обхват и представя резбари, които активно участват в художествения живот. Възможността за изява привлича скулптори от региона, както и наскоро завършили студенти от Националната художествена академия. Изложбата е организирана от секция „Дърворезба“ при СБХ съвместно с Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ и е част от традиционните Дни на дърворезбата в Трявна. Домакин на инициативата е галерия „Гъбенски“ към Национален дарителски фонд „13 века България“.

Тази година в изложбата участват над 20 автори

от София, Трявна, Велико Търново, Габрово, Плевен, Стара Загора, Павел баня и Перник.

Художествените произведения в експозицията са различни по формат релефи и пластики от дърво. Те отразяват съвременните тенденции на изкуството от дърво, което е адекватно на цялостното арт развитие. Пластичният език, тематичният фокус и сюжетната линия са индивидуални за отделните автори, но като цяло творбите се характеризират с абстрактност, концептуалност и стилизация, динамично формообразуване, колоритна визия с подчертаване на характерни за дървото качества, интегриране на други материали, подтекст на смисловото внушение.

Националните изяви на секция „Дърворезба“ при СБХ през годините са свързани с годишни изложби в София и Велико Търново, с гостуващи или пътуващи изложби в София, Трявна, Габрово, Плевен, Велико Търново, Варна, със съвместни изложби с резбарска „Група 9”, със скулптурен пленер в град Бяла, Варненско, и село Бързия, Монтанско, както и с множество участия на отделни членове на секцията в колективни художествени инициативи от различен характер.
Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Боян Александров

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03/ 2023, с. 34
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: