Галерия (9)

11 – 24 юли 2022
галерия „Аросита“, София

В изложбата „Красотата и надуваемата играчка“ Стоян Илев представя серия живописни творби и обекти, в които вплита сложна сетивна конфигурация от цветове с известни визуални препратки. Обединяващите елементи в динамичния визуален поток са жената като знаков образ и надуваемата играчка фламинго, които са представени в изложбата като цветна еуфорична амалгама, свързана в съгласувана система от графични, експресионистични и попарт елементи.Стоян Илев  / от изложбатаОт дистанцията на времето авторът преформулира естетическата категория за красота, но не като понятие, а чрез нейното визуално преживяване и преекспонираност до необузданата сила на естествения разпад.

Техниката наподобява „глич“

(бъг, проблем – бел. ред.) в екранно поле, но се откриват ясни аналогии с оригинални произведения чрез механичното пренасяне на фрагменти от

цитати от класическата и модерната живопис.

В идейния дискурс на неговата представна антропология цитатите не са привнесени буквално, а участват като ясен знак на пристрастност към авторите Уилям-Адолф Бугро, Джеф Кунс, Пабло Пикасо, Кийт Харинг, от които черпи вдъхновение и същевременно те носят целия заряд на автоиронична позиция.

Всички тези преобразувания и съчетания са безсилни в момент, в който необузданият импулс надделява като опит за преосмисляне на историческото наследство на отминали епохи, умело преплетени със съвременната действителност

в нова, постмодерна съгласуваност.

Авторът ни представя една своеобразна визуална програма, чрез която внушава нов прочит на конкретните настроения на отминалото време със съвременно звучене и новаторски вкус.

  • Стоян Илев / от изложбата
  • Стоян Илев / от изложбата

 
The beauty and the inflatable toy *(Красотата и надуваемата играчка)
 
Биляна Цанова


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 44 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


Смислови групи: