Галерия (1)

21 септември – 14 октомври 2023
Художествен музей „Георги Велчев“, Варна

Една неголяма, но много качествена изложба от живописни платна на Мария Чакърова във варненския Художествен музей „Георги Велчев“ ме импулсира да припомня за нейното изкуство.
Тя има специално място в силната артистична общност на Варна, която има забележителни художествени изяви още от средата на 70-те години на миналия век. Свидетелство за тях са имената на Ванко Урумов, Милко Божков, Георги Лечев, Мария Зафиркова, Димитър Трайчев, Стоимен Стоилов, Дария Василянска и др.

Мария Чакърова започва творческия си път в 1970-те години в сферата на графиката и първоначално работи офорт и гравюра на дърво. С тези техники създава ясни и категорични черно-бели композиции, в които доминира линеарният език. Печатарското ателие за литография в прословутата художническа колония „Вулкан“ ѝ дава възможност да се насочи към литографията и тя ѝ се посвещава напълно. В нея открива и проявява склонността си към

живописна мекота в изграждането на образния свят,

която заменя първоначалната строга, линеарна пластичност на формата. Появяват се камерни сцени на интериори с фигури на жени и деца, кукли и детски играчки, марионетки и любимата ѝ, често изобразявана като символ стълба. Монохромието на тези композиции от 1970-те внушава особена вглъбеност, драматично неспокойствие и тъга, предизвикани безусловно от нейни лични житейски колизии, но и от атмосферата на обществената и екзистенциалната ситуация тогава.

През 1980-те години в литографиите ѝ се появява и цветът – първоначално в тихи и сложни монохромни тоналности от охрови, сиви, керемидени и синьо-зелени хармонии, а по-късно, през 1990-те, в звучни и интензивни акорди, носещи в себе си радост и музика. Кулминацията на тази хроматичната експресия се открива в известната ѝ великолепна поредица от графики, наречена „Градини“.

Мария Чакърова / Отражение, 2023, акрилни бои, платно, 100 х 100 см

Посочвам тези по-ранни графични творби и стилови периоди, за да подчертая, че склонността на Мария Чакърова към цвета и живописната форма е отдавнашна и е заложена в нейния артистичен темперамент. В по-късните години на творчеството ѝ тази склонност се въплъщава напълно и много изразително в живописните ѝ платна. Тя е изключителен и доказан майстор на акварела – нежен, динамичен, абстрактен, богат на сложни и професионално овладени жестове и намеси върху хартиената повърхност, често чрез колажирани фрагменти. Акварелът е преходът към живописните картини, които се появяват във втората половина на 1990-те години и които тя създава неизменно до днес. Първите платна, изпълнени с акрилни бои, дори носят в себе си особен акварелен характер с деликатността и прозрачността си, с нежната си абстрактна звучност.

В своята живопис Мария Чакърова винаги поставя някакъв ясно изразен и специално търсен светлинен източник. Често тя отваря в картините си условни прозорци и врати, през които светлината струи и дава не само пластически, но и символичен смисъл на образното цяло. „Там е светло“ е една от най-новите творби на Мария, която я представи изключително успешно в престижния фестивал „Август в изкуството“ 2023. Визуалната игра и въздействие на светлината в нейната живопис е характерно и неизменно качество на нейния стил. Друг предпочитан стилов маниер е поантилистичното изграждане на живописната тъкан, което се наблюдава в работите ѝ от последните десетина години. Разполагането на множеството малки цветни мазки в определени зони и направления прави картинната структура вътрешно раздвижена и пулсираща. Но в абстрактните композиции Чакърова обича да внася успокоение и подредба чрез ясните пластически хоризонтали и вертикали.

Като следствие от тези стилови нагласи и особености се получава много изразителна, модерна автономна живопис, която въздейства с топлия си, „благоуханен“ и „сияен“ характер, със звучността и светлината си, с интелигентната си условност и абстрактност. Самата Мария Чакърова е артист със светла душа и богата чувствителност, с благ, но силен характер, който мъдро и хармонично се отразява и превъплъщава в чудесните ѝ живописни творби.

Румен Серафимов

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05/ 2023, с. 26
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: