Галерия (3)

31 март – 14 април 2022
галерия „Интро“, София

Столичната галерия „Интро“ продължава своята линия за подкрепа и представяне на творци с експериментален дух и заряд. В първата половина на април в галерията може да се види изложбата „Symbols“ на пловдивската художничка Илиана Манукова.

Илиана Манукова е представител на ново поколение живописци. Тя завършва Художествена академия в края на 1990-те и подобно на много други артисти от тази генерация носи изявен талант, нова енергия, позитивно светоусещане, както и различно отношение към живописта като вид художествен език.
Безспорно най-добрите художници, независимо от интересите си, приемат света и чувстват чрез живописта.

За тях тя е не само най-добрият инструмент за изразяване, а и начин на живот. И подобно на дишането, през тях преминават цветове, образи, събития. И някак естествено се раждат и появяват нови творци със свои разкази, противоречия, особена колористика, нови лица и характери.

Изложбата „Symbols“ представя творчеството на Илиана Манукова в изключително позитивна светлина. Нестандартни идеи, сполучливо, едновременно абстрактно и фигуративно претворяване, умело съчетаване и вплитане на линия и цвят, характерна артистична инфраструктура от образи със собствен живот в създаденото пространство, особена деликатна поетичност – това са първите асоциации от срещата с нейната живопис.

По-задълбоченият поглед вече води към откриване на сложна живописна структура с ясно изразена символика, сбор от символи със свое движение и развитие. Особено е и пространственото изграждане на живописната материя, то успява да е едновременно с две, три, а понякога и с четири измерения, като включва и развитие или застиналост във времето.

Илиана

владее силата на жеста

както в рисунката, така и в цветовото наслагване и изграждане. В картините ясно личат едновременно замахът на четката и премерените сложни наслагвания. Произведенията ѝ носят своя хронология на процесите, а и с доза недовършеност дават на зрителя възможност за участие и размисъл.

Двойствеността на явленията, природните и личностните феномени – добро и зло, любов и раздяла, радост или меланхолия, еуфория или страх, движение или покой, вълнуват художничката и са извор за идеи, повод за разностранно тълкуване и претворяване, вдъхване на живот на нови образи и пространства. Показателни са заглавията на нейните картини: „Остров“, „Двама“, „Докосване“, „Криле“, „Ангели“.

За живописта на Илиана Манукова една от най-точните гледни точки е на изкуствоведа Димитър Грозданов, той пише: „Живописта на Илиана Манукова има много планове, от които може да бъде разглеждана. Тя е многосмислова. Интерес в случая представляват три аспекта.

Първият е пластическият. Илиана изгражда

картината като образ от различни съставки,

всяка от които е обособена, а всички – преминаващи една в друга, до единство. Вторият аспект е колоритният. Тук авторката варира от хармонията до контраста. Системата е овладяна и винаги се търси самостойност във всяка от картините.

Третият аспект е разказът. В тази посока художничката използва типажа, ракурса и композицията, които са четивни и посвоему енигматични.

Така например Илиана има свои герои, движения и конфликти. Тук особена е ролята на рисунката, която дисциплинира цветовите енергии. Естествено в тези квалификации не включвам пейзажите.
В крайна сметка се получава въздействието, което при авторката е поетично със силен авторски печат.


Николай Маринов


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 36 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


Смислови групи: