Галерия (1)

Спартак Дерменджиев / В морето

галерия „Стубел“
22 октомври – 15 ноември 2018

Творецът е творец когато надхвърля своите възможности в търсене на определено въздействие от творбите си. Творецът е такъв, когато изненадва – и себе си, и своята публика.

В този смисъл Спартак Дерменджиев е повече от творец. В настоящата си изложба, озаглавена „Море“,

Парис, както го наричат приятелите му, представя себе си в една напълно различна светлина.

За тези, които познават бунтаря Спартак, тази изложба изненадва. Изненадва в добрия смисъл, защото показва една съвсем различна страна от неговата душевност.

Носталгията към морето, приятелите и незабравимите дни, прекарани там, е примесена с известна пасторалност, но и малко еротика. Спартак винаги намира място на еротичното в своето изкуство дори когато привидно темата е съвсем различна. Откровеността, с която той подхожда към изграждането на образите, създава усещането за една веселост и съвсем непосредствено предава състоянието на безгрижие, което ваканцията на море предполага. Затова той споделя: „Рисувах морето, както природата го е създала. Рисувах хората както майка ги е родила – с едничкото им желание да бъдат щастливи... Да забравят, да избягат, да се преродят, да се слеят с морето, да бъдат част от природата. Рисувах щастливи хора. Или поне аз бях...“

Но скулпторът Спартак Дерменджиев сякаш се прокрадва и в тази изложба. Керамичните вълни се появяват като пана на стената, но и като отделни скулптури. Пясъчни замъци от глина, детски фигури, цветни керамични залези и морски пейзажи допълват живописните платна.
Паната, подредени по стените на галерията сред другите картини, продължават мисловната линия на пейзажа. Докато керамичните вълни и пясъчните замъци, аранжирани на постаменти, представят това, което се случва долу, на земята. Цялото галерийно пространство сякаш е проекция на морската шир и плажа с хората, които извършват обичайните си ваканционни занимания.

Този подход към ангажирането на изложбената зала и подреждането на всички произведения, така че да звучат единно, е добре познат и често използван от автора. Откриваме го в скулптурната инсталация „Бяг“, която той показа в галерия „Астри“ през 2009 г., и в изложбата „Стената“ от 2011 г. в същата галерия. В тези проекти той смесва различните видове изкуство, включвайки живопис и скулптура съответно като обекти, фон, детайли, и създава по този начин една нова реалност – тази на художника.
Всички произведения на Спартак Дерменджиев носят този „похват“. Ситуирането в пространството за него е един от основните принципи, върху които разгръща идеите си, били те живописна изложба, скулптурна инсталация или някой от виртуалните му паметници.

Това откриваме и сега – Парис пренася морето в галерията, в столицата в края на есенния месец ноември, за да ни напомни, че го носим в себе си, макар и невинаги да е лято. 

Смислови групи: