Галерия (2)

юли 2018
Ясна поляна

Тазгодишното издание на симпозиума по скулптура в дърво в Ясна поляна (2018) бележи 35 години от създаването си и 30, откакто той се провежда. Замислен като начин за приобщаване на региона към културния живот на страната, симпозиумът постепенно се превръща в една от най-стойностните изяви на пластичната ни култура. През годините много изтъкнати автори на скулптурата и дърворезбата са оставили свои творби в тази великолепна галерия на открито в Приморско и в Ясна поляна. Много млади творци са направили първи стъпки в дървопластиката именно тук.

Симпозиумът в Ясна поляна преодоля редица трудности от икономически и битов характер, затова усилията и отговорността на организаторите и журито да представят за пореден път едно добро ниво на симпозиума бяха големи.

Тридесетото издание се явява смесица в стилово отношение на

индивидуални авторски почерци и изразни средства,

пресечна точка на различни представи и интерпретации, които сюжетно и композиционно изпълват околното пространство, намират единство между материя и енергия и ги отбелязват с особеностите на съвременно пластично мислене. В проявата аз виждам по-скоро взаимовръзка между различни поколения, художествени школи, между традиция и модерност, между емоционално и рационално. За творческата личност не са важни пол и възраст, а вътрешната енергия, която дава тласъка за реализирането на нови идеи. В това материално изкуство винаги се търси изказ на незримото. Отговорът на всеки автор е индивидуален и оригинален.

Доайенът на изявата Никола Диков се представя с творбата „Колона на късмета“. Работата е изпълнена с подчертано пластична култура, творческа мяра, ясни обеми, усет за детайл и пространство. Творецът въздейства със своя индивидуален почерк и хармония.

„Композиция с торс“ на Красимир Рангелов е скулптура, в която е премахнат всеки излишен детайл, оставяйки само чистата форма без помен от бъбривост. В творбата са използвани непреходни, универсални символи като женското тяло, както и геометрична форма. На зрителя е предоставена възможност за лично осмисляне на композицията.

„Рапунцел“ на Мартин Георгиев се отличава със структурна стабилност и композиционно начало. Тук синтезираните предметно-материални елементи са надмогнати. Специфичното отношение към повърхностното обработване на обемите придава обобщен рисунък на силуета, притежаващ красива завършеност. Стилян Стилянов възстановява пластиката си „Лятно дърво“, като внася известни корекции в структурното изграждане. Работата е със сложна пространствена композиция, в която ритмиката на детайла и цвета създава забавен елемент. Работата е композиционно ясна, стилно интерпретирана, от нея струи свежест и своеобразна закачка към зрителя и предизвиква усмивка. За съжаление остана недовършена, както по субективни, така и по технически причини, което е в ущърб и за автора, и за облика на симпозиума.

В работата си Калоян Георгиев залага на конструктивното начало. За съжаление той не изпълнява представения на журито и одобрен проект, а избира друга композиция. В новата работа грубите назъбени форми я извеждат на ниво експеримент. Изгубена е меката деликатност на дървото. Енергията на тези наситени с движение форми носи белег на артистична волност. Участниците се отличават с визуална многопластовост като позитивна съзидателна възможност.

Разгледаното пластично и тематично разнообразие

на работите ми дава надежда, че Симпозиумът по скулптура в дърво – Ясна поляна е събитие, което е изградило своя индивидуален облик и е придобило значимост за развитие на културния живот в страната и ще продължи да привлича нови художници и зрители. Оставаме с надеждата, че всички съпричастни със симпозиума личности и институции – Община Приморско, Кметство Ясна поляна, читалище „Лев Толстой“ и СБХ, ще съумеят да съхранят ентусиазма, желанието и професионалното си отношение за организиране на тази художествена проява и в бъдеще.

Марияна Илиева

 

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 34 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: