Андрей Янев / от изложбата (детайл)

5 – 29 март 2019
галерия „Контраст“, София

За родения край морето художник, израснал с взор към безбрежната морска шир и хоризонт, там, където се сливат небето и морето, подобна изложба на пръв поглед не е необичайна. Морски пейзажи и безплътни ангели, кръжащи в „Селенията“ на Андрей Янев, не виждаме за първи път. Майстор на акварела, характерен с цветова пестеливост и стигаща до ефирност монохромност, и този път той ни показва своя свят на спокойствие, извън шума на ежедневието и бъбривостта на живописния детайл. Зрителят отново ще се убеди, че храмът на Андрей е природата.

Но това е само очевидният прочит на тази изложба и на света на Андрей. Извън него, извън очевидното е личният дискурс на художника за смисъла на живота. Не случайно неговите живописни „Селения“ този път са извън видимото.
С необичайните размери в акварелната ни традиция неговите пейзажи и ангелски видения наподобяват гигантски прозорци към света и носят определено изповеден разказ за Спасението.

И ако хоризонтът в детството на художника е родил у него страстното желание да го достигне и докосне, своеобразните му акварелни откровения, показани в галерия „Контраст“, ни приканват да  надникнем в неговото лично духовно пространство, изпълнено със светлина, тишина и вечен покой. Пространство извън комерсиалното време, опредметяващо всичко; пространство, в което се реят нашите ангели-пазители – безплътни и безстрастни.

„Селенията“ на Андрей Янев са извън стръвта и завистта,

леки и свободни като хайку.

Това е рядко срещана идейна и изповедна изложба, напомняща и за безкрая на света, извън очевидното, и за неговата ограниченост в очевидното.

Смислови групи: