Чавдар Попов
Галерия (16)

12 – 25 септември 2018
галерия „Арте“

По случай своята 90-годишнина Елза Гоева зарадва многобройните си почитатели с нова самостоятелна изложба, преминала с голям успех в обновената галерия „Арте“. Въпреки напредналата си възраст тя е съхранила всичко най-добро, с което я знаем от години – финеса, деликатността, високия интелект, своята виталност и житейска устойчивост. И най-важното – очарователната си живопис, която неизменно продължава да ни възхищава и искрено да ни радва.

Елза Гоева / Средиземноморски пейзаж, м.б., картон, 71 х 100, 1969


Камерната експозиция включваше предимно пейзажи, няколко портретни глави, натюрморти. Една от особеностите на пластическия почерк на Елза Гоева е неговата мирогледна и стилистична избистреност. Този почерк е едновременно сякаш константна величина, но заедно с това е и динамично вариативен, в определени предели, както по отношение на жанровата си детерминираност, така и от гледище на натрупания през годините опит, който непрестанно се обогатява.

Елза Гоева / Без заглавие, м.б., платно, 60 х 50, 2017


Художничката продължава да дълбае живописната материя, сякаш потъвайки и гмуркайки се все по-дълбоко в безкрайните дебри на нейната стихия, и да извайва външно опростени, дори на пръв поглед тривиални, но изключително богати на монохромни полифонични тоналности образи, които пленяват зрителя с непосредственото си поетично обаяние.

Елза Гоева е посвоему аскетична откъм цветове и ефектни фактури, тя често оставя

недокрай докоснати от четката зони на платното,

работи с полусуха четка, преминава от „импасто“ към по-наситени и плътни вариации на живописната субстанция. Между предмета и средата, между фигурата и пространството се установяват състояния на особена дифузност, на своеобразно активно взаимопроникване, които обаче не са от импресионистичен тип, тъй като художничката се интересува не от мимолетните и временните, а от трайните, постоянните състояния и внушения на съответния природен мотив.

Лаконизмът на предпочитаната от авторката стилистика, както и

пластическата редукция, проведена съобразно принципа less is more

дават възможност на Елза Гоева да разгърне и да разкрие в пълна степен блясъка на своето изключително живописно дарование. Всичко това прави от нея една от най-значимите наши художнички в полето на съвременната българска живопис, достоен продължител на най-съкровените и богати традиции в нейната многовековна история.

Чавдар Попов


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 8 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: