Галерия (7)

7 – 30 юни 2022
галерия „Академия“, София

Светозар Бенчев е автор, чийто път от дипломирането му до днес е минал пред очите ми. Имали сме много разговори за създаваното от него и за изкуството изобщо. Писала съм за него. Сега, на прага на своята 60-годишнина, в галерия „Академия“ той споделя с нас някои от последните си творби. Предизвиква ни да проникнем в неговия свят, насочва мислите ни към съдбите на визуалното, а и по-широко към човека, времето и пространството и формите, които те приемат в новия XXI век.

Не мога да не повторя много от констатациите, които съм изразявала за неговото творчество през годините. Защото Зарко Бенчев е от художниците, които следват своя линия в изкуството. И тя е осмислена, вътрешно мотивирана и категорична. Не агресивно и не шумно афиширано, но последователно той разширяваше полето на своите търсения и реализации. Личният му почерк в живописта го открои като оригинална фигура в съвременната визуалност със свой пластически тембър. Той се наложи със свои любими образи-знаци, своя техника,

свои предпочитани мисловни медитации,

на които остава верен и в тази изложба.

Нарекъл е двата водещи цикъла „Морски чудовища” и „Разстреляни артефакти”. Въображението му ни потапя във вече познати светове, но тук ги виждаме мащабно развихрени, а и концептуално наситени, изправящи ни пред картината на един вселенски хаос, в който далечно и близко са странно споени от някаква може би надчовешка оптика. Както и преди чужд на цветността, Светозар Бенчев се простира в монохромията, на моменти изригваща в контрастни сблъсъци на бялото и черното. Очевидно спонтанен в творческия акт, в същото време художникът

не губи контрол и впечатлява с културата на жеста.

В живописта на Светозар Бенчев няма нищо външно и елементарно атрактивно. Но като всяко голямо изкуство тя привлича, буди въпроси, смущава и тревожи. Разпънат между тукашното конкретно и паралелните светове, човекът на XXI век се оказва в непозната преди ситуация. Завинаги сякаш изгубен е центърът на тежестта. И как да намериш ориентир в този шеметен калейдоскоп? За това ни кара да се замислим Светозар Бенчев, сам поемащ рефлексиите на това наше съвремие.

Светозар Бенчев / Разстрелян град с морска мина, смесена техника, хартия 100 х 140 смСъщата тема за късовете реалност, изскочили от пластове археология, и за неизбежното рушене художникът развива и в керамиката си, която все по-силно го изкушава през последните години.
И тук той е постигнал завидно качество и свобода в инвенциите.

Не можем да не признаем, че в своята зрялост Светозар Бенчев се нарежда сред личностите в съвременното българско изкуство с изявен характер и изградени пластически убеждения. Тази изложба го доказва.


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 48 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: