Галерия (2)

юли 2018
галерия „Арте“

Макар да няма юбилеен повод, изложбата на Надежда Кутева в галерия „Арте“ през юли 2018 носи лек ретроспективен привкус. Показани са няколко тематични линии, върху които художничката работи от 1995 до настоящия момент. Тя се концентрира върху тематични кръгове, които през годините разширява. По този начин следва стиловото си развитие с постоянство, а сюжетите се наслагват по посока на смисли и похвати. В пространството на галерия „Арте“ се занизаха образи безспир, събрали творчески емоции, деконструкция на ритъма, визуална дисекция на думата „традиция“.

Свързвам името на Надежда Кутева с фолклор, с ритмична повторяемост, с ярко и запомнящо се звучно синьо,

с приглушен напев, който нашепва за обреди,

фолклорни елементи, за морска шир, за храмове и екзотични „портрети“ на къщи. И всичко това притегля и носи експресиия, която те кара да се върнеш пак.

Платната на Надежда Кутева са пренаселени, но подредени. Естествен, особен ред, в който повторяемостта води конкретното до знакова надперсоналност. Дъщеря на Филип Кутев, тя е закърмена от най-ранна възраст с уроците на традицията, с изконната естествена мъдрост на фолклора и живата енергия на текстилната багра. Това намира траен отпечатък и в картините ѝ. Като изучава фолклора в дълбочина, тя предава и трансформира обреди, материи, орнаменти, колорит по свой начин, очертаващ артистичната ѝ идентичност.

Надежда Кутева овеществява измеренията на паметта – от фрагменти минало, през скъпи на сърцето ѝ хора до спомени, превърнати в заключени гледки безвремие. В картините ѝ ярко присъстват ритъм, контраст, статично закодирано движение. Чрез репликирането на мотива тя изпробва границите на платното и пространството – фигурите преливат от една картина към друга. Художничката конфигурира големите си платна от малки сегменти и предлага прочит на общото през частичното.

В произведенията на Надежда Кутева съжителстват ритуална повторяемост на жеста и ярка, плътна цветност, която води началото си от недрата на българската традиция. Костюми, тъкани, танци, ритми, пози са изведени до знаци за присъствие. Платната на художничката следват структурата на народната песен – синкопиран ритъм и отмерено наслагване.

Фигурите са едри, обобщено схематизирани.

Надежда Кутева не цели персоналното, а колективното, мощно присъстващото, универсалното. Синьо, зелено, охра и оранж са запазена марка за запомнящото се артистично присъствие на художничката. Освен стилова разпознаваемост в платната ѝ има и тематична непреходност. Открито любознателна, завладяна от първичен глад за професионална находка, тя се връща към своите теми, за да ги интерпретира като нови – християнство и старини, фолклор и обред, море и фантастични крайбрежия, град и памет.

Надежда Кутева е от онези забележителни художници, които имат ярка творческа физиономия.

Без да се влияе от вкусове и моди,

от пазарни особености и външни превратности, тя слуша гласа на сърцето и следва посоката на творческия си път. Уверена и оптимистична по душа, определя рисуването като труд, постоянство и себеотдаване. Любознателен човек, непрекъснато търсещ корените на паметта, Надежда Кутева носи чувствителност, в която съжителстват дълбочина във видяното и трансформация на традицията, изведени до лична иконография.

Даниела Чулова-Маркова


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 23 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: