Галерия (2)

8 – 21 март 2022
Галерия „Арте“, София

Изложбата на Юлий Таков е поредна изява по траекторията на неговото развитие в търсене на нови структурноезикови и смислови съдържания на образа.

Учил при Николай Майсторов и Долорес Дилова в Академия „Паскин“, Юлий Таков започна своя път с изследване на пластическия, психичен и духовен актив на чистата абстрактна живопис. Като част от генерацията художници, които в най-голяма степен преживяха напреженията при смяната на социокултурните модели, той пое риска да експериментира, да търси и променя, да не стои в удобството на вече постигнатото.

В изложбата представя два цикъла картини, акварели и рисунки, които са част от търсенията му през последните няколко години. В тях разглежда въпросите за

границите на свободата, екзалтациите на егото,

субективността при интерпретиране на околния свят. В серията „Реалността е загадка“ човекът е потопен в неговия илюзорен свят, среща се с бариерите, които сам е поставил пред себе си, и преодолявайки ги, намира смисъл в съществуването си. „Вълнува ме влиянието на заобикалящата среда върху вътрешния свят на човека, както и обратното, тяхната взаимовръзка“, споделя художникът.

Другата серия е „Дългото пътешествие“. Работите са малък формат, с акварел върху хартия. Въздействат като извадки от дневник, носят тази интимност. В центъра е художникът и представата му за значимостта на неговите занимания. Заобиколен от обсесиите си, той се опитва да разчупи границите на своята детерминираност и да се разкрие в

екзалтацията на творческата свобода.

За тези, много лични преживени състояния Юлий споделя: „В тези акварели опитвам да разкажа историята от първо лице, търсейки границата между сериозното и ироничното.“

С тази изложба Юлий Таков се завръща към себе си, към откровено разкриване на своята дълбока отдаденост и вживяване в съдбата на художника с неговото екстремно живеене между фикции и реалност.


Станислав Памукчиев

Смислови групи: