Галерия (7)

24 август – 23 септември 2023
галерия +359, Водна кула, София

Re-Space е новата самостоятелна изложба на Росица Гецова, представена в галерия +359, която заема пространството на старата водна кула в квартал Лозенец. Куратор на проекта е Зоя Петрова-Докова.

Пространството
Проектът Re-Space се вписва органично в нестандартното за галерия, развиващо се по вертикала пространство на Водната кула. То e най-широко в основата си, като постепенно се стеснява към покрива, през него преминава стълба, описваща спирала. Именно тази спирала, ясно очертана от стръмните стъпала, напомняща за цикъла на живота, е използвала Росица Гецова, за да ни разкаже своята история. Следвайки нейния ход, зрителите се потапят в един нов свят, съхранил амалгамата от усещания, размисли, спомени и чувства, вълнували художничката. Тя ги трансформира в материални обекти, които създава с чистото удоволствие от допира с разнообразни материи и експериментирането с различни артистични похвати.

Картините обекти
Те представляват едни от основните смислови компоненти на изложбата. Образът се генерира от наслагването на различни снимки, които се обработват и дорисуват в компютърна среда. Така създадените абстрактни изображения се принтират върху плоскост от прозрачен плексиглас, който художничката залепва със силикон върху правоъгълни кутии от същия материал. По този начин обектът, гледан фронтално, изглежда като двуизмерна картина, но наблюдаван отстрани, през най-тясната му страна, ни дава възможност да надникнем вътре в него, където от играта на светлината се създава илюзията за водна повърхност. Любопитството ни е събудено и ни провокира да търсим различни гледни точки към картините обекти, които предполагат, както и самият живот, не само втренчване в очевидното, но и откриване на скритото и деликатно, понякога енигматично странично измерение. Цветовата гама е лека и приятна за окото, като розовото почти винаги присъства и е обединяващият цвят за повечето творби.

Росица Гецова / Без заглавие

Обектите
Обектите в изложбата са едно обръщане към миналото и неговото преосмисляне от съвременна перспектива.
Росица Гецова рециклира арт обекти, които са правени от нея в далечното минало и са отразявали нейното светоусещане тогава, естетическите и творческите ѝ търсения. Тя буквално ги изважда от миналото и ги поставя в контекста на настоящето, „без да ги щади“. Активно преработва някогашните чисто бели хартиени обекти, превръщайки ги в нови арт творби – облича ги в плексигласови конструкции, оцветява ги, променя формата им, прави апликации върху тях, но в сърцевината винаги остава обектът от миналото, който е видим и неизменно носи своите изначални характеристики. Обектите могат да бъдат възприемани като една много сполучливо намерена метафора за това, което животът прави с всички нас.

Видеата
Малко под нивото на кота нула е експонирана видеоинсталацията Everything All Right. Видео от три части, където виждаме различните рефлексии, размисли на авторката върху проблемите на екзистенцията, които я вълнуват.

В първата част създаването на живота от първичната материя символно е представено чрез заснемането в близък план на трептящата маса от сапунени мехурчета. Следва чисто тактилното, първично удоволствие от играта с различни форми и материи, представено с инстинктивната игра на пръстите на ръцете с ледени кубчета. Отношението към манипулацията на подсъзнанието от съвременните медии намираме в третата част на видеото, изразено чрез образи, вдъхновени от теорията за „25-ия кадър“.

Под купола на Водната кула е видеото „Земя“. То се прожектира на пода, като зрителят буквално може да „влезе“ в прожекцията. То третира екологичната тема, загрижеността за бъдещето на планетата, проблеми, които силно вълнуват Росица Гецова. Земята е жив организъм, който трепти и се съпротивлява с всички сили на заливащите я потоци от негативната човешка дейност. Визуалният израз на на тази идея виждаме в синьо-виолетови талази от боя, които през равни интервали прииждат върху трептящата сфера, която сякаш се мъчи да се освободи от тях.

от изложбата

Развитието по спирала
Както всички знаем, спиралата е символ на развитието на живота – както вселенския, така и човешкия. Всичко се повтаря през даден интервал от време, но не по идентичен, а по сходен начин.
Вече споменах, че изкачвайки се от едно ниво до следващото във Водната кула, зрителят описва спираловидно движение, като достигайки до най-високата точка, може да се обърне и да проследи изминатия път.

Re-Space, повтореното, преобразувано пространство, ни води по своята собствена спирала, за да достигнем накрая до просветлението. Ние тръгваме от първичната маса, несъзнаваното, минаваме по криволичещата линия на живота, често сблъсквайки се със собствените си спомени, преживявания и страхове и ако (евентуално) ги преодолеем, стигаме до прозрението, че сме просто една почти невидима частица от Големия свят, който пък от своя страна е прашинка от Универсума.

Стефания Янакиева

+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04/ 2023, с. 39
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: