Чавдар Попов
Галерия (3)

12 – 24 май 2022
галерия Depoo, София

В тази своя самостоятелна изложба Иван Нинов показва творби, които се разполагат в зоната на познатото и на утвърденото от този известен наш майстор на графичното изкуство.

Нинов наистина е разпознаваем автор, естествено утвърдил своята индивидуалност в съвременното ни изкуство, с установен персонален пластичен почерк. Природното му дарование и тънката интуиция, както и широкият визуален хоризонт, от който той следи и „живее“ в пространството на глобализираната интернационална графика, го избавя от рисковете на самоповторението или от възможните стереотипи.

Поредно потвърждение на тази констатация са някои от най-впечатляващите произведения, показани в експозицията, които – донякъде изненадващо! – са изпълнени в акварелна техника. Тя дава възможност на автора да развие по един фин и деликатно нюансиран начин някои от своите основни стилистични похвати, като същевременно ги дообогати със сдържани и умело разположени в пространството на листа хроматични акценти.

Художникът остава верен на основните „константни“ на своето творчество –

лаконичен изказ, редуциране на елементите и съставките на образа,

„стегнат“ пластичен език, който балансира на границата на геометрично обобщената форма и на трепетния контур. Натюрмортите му, реализирани с подобни изразни средства, напомнят по нещо някои образци на далекоизточното изкуство – в своята „тиха“ (Still life!), сякаш затворена битийност, в съпоставките на предметните форми, встъпващи в един колкото мълчалив, толкова и вглъбен диалог помежду си.

По своя камерен характер изложбата на Иван Нинов, осъществена в уютното пространство на галерия Depoo, предлага интимен, непосредствен и изключително искрен досег с неговото забележително изкуство.

Чавдар Попов


+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 27 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: