Деян Боев
Галерия (10)

26 август – 2 септември 2022
Боженци, ХГ „Христо Цокев“, Габрово

Пленер „Боженци“ е една от традиционните активности на екипа на Художествена галерия „Христо Цокев“. В нейното реализиране тази година участват редица институции, с чието партньорство пленерът е в значително разширен мащаб. Национален фонд „Култура“, Съюзът на българските художници, Община Габрово и Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) Боженци подсигуриха разгръщането на дейности, които до момента не бяха обезпечени във формата.

Когато се говори за нещо толкова устойчиво като пленера „Боженци“, не е възможно да бъдат обхванати всички важни аспекти от неговото въздействие. Предвид дългата му история от 1975 насам все по-сложен е ангажиментът с въвеждането на конкретни иновации. Тазгодишното издание обаче е с изключително осъвременен характер. Запазвайки полъха от пластицизма на ХХ век, то създава множество възможности за интеракция между автори и публика, обучаеми и обучаващи, международни участници и други.

Артистичният състав на

изданието от 2022 включва художници от четири страни: България, Румъния, Великобритания и Норвегия.

Всеки от тях е носител на специфични регионални идеи, похвати, аналитичност. Не само личностните им характеристики, но и въздействието на средата в МАИР Боженци дават разнообразието на креативните резултати. Автор като Рой Плейстоу излиза от познатото си амплоа на чист портретист и смело експериментира и в пейзажа. От своя страна Ларс Нордби се противопоставя на очакванията за традиционна живописна творба и въвлича публиката в негов концептуален експеримент, който се оказва доста провокативен за широк диапазон от възрасти. Разбирането му за „картинно пространство“ е доста отвъд класическите похвати на боята и четката и директно улавя и залепя вниманието. Лаура Димитрова и семейство Таня и Георги Пасеви залагат на висока проба естетика, като решават проблеми на материалността на творбата, но и на философските и проявления. Мерилена Япан и Кристиян Серджиу от Румъния привнасят своето лирично усещане за цвят, като се движат в близост до монохромното и създават необятни живописни пространства. От друга страна, експлозията от цветове, която изследва вселенските процеси, е с подписа на Любен Генов. Той свободно борави с цвета, като в творбите му доминират въздействието и директното послание. Не на последно място, Мария Райчева поднася много силна съвременна трактовка на наглед познати обекти и сюжети.

  • Таня Пасева / Краят на лятото 1
  • Таня Пасева / Краят на лятото 2


Може би една от най-значителните страни на пленер „Боженци“ 2022 е силният дух на междукултурна комуникация, която освежава иначе регионалния характер на културните събития в габровска област. Това условие няма как да остави публиката безразлична. Тази година срещата между нея и художниците беше много преди самата изложба в галерия „Христо Цокев“ на 2 септември 2022. Дни преди откриването в програмата на пленера беше включен ден на отворените врати, който въведе туристи и любители на изкуството в средата, където на място се свързаха с творческия процес на артистите. Базата на СБХ в село Боженци е уютен дом за творческия дух и провокация за свободни експерименти в класическия пленерен формат и дори отвъд него. Тези предимства на форума предразположиха посетителите

да задават въпроси и да съпреживеят генерирането на идеи.

Откритият и непринуден контакт с природата и творческите дейности, както и крайният им продукт, изложен в галерийно пространство, са с дълъг резонанс в културната ситуация на Област Габрово. Още повече – националното и международното участие дават висока оценка за усилията за създаване на изкуство на все по-високо ниво, което да намира място не само в календара на ХГ „Христо Цокев“, но и във вниманието на всички ангажирани с процеса публики.


Ларс Нордби / Двойни стандартиСъвсем логично може да се твърди, че осъвремененият и динамизиран вариант на пленер „Боженци“ достига до своите реципиенти по няколко информационни канала. Като завършек на цялостната програма изложбата от пленера гостува през октомври 2022 в германския град Марктродах, в пространството на румънската фондация „Янза арт“. Разширявайки кръга на въздействие, културният форум носи послание за мир, красота и екология, които са все по-необходими в ежедневието на всеки от нас.


Деян Боев


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 05 / 2022, 25 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

 

Смислови групи: