Галерия (3)

7 – 21 юни 2022
галерия „Нова“, Сливен

Свидетели сме на интересни времена – забързана комуникация, предизвикателства в световен, обществен и личен план и често важни духовни послания, които отправят творците сред нас, остават незабелязани. В сферата на плакатното изкуство тази тенденция става все по-силна поради високото ниво на т.нар. визуален шум в заобикалящата ни среда. Плакатът е изкуство на улицата и се налага да се конкурира с огромен обем от графична информация, рекламни съобщения и лозунги. Постепенно аудиторията стана сляпа за истински стойностните творби. Тези негативни промени в областта на визуалната комуникация провокират графичния дизайнер Йордан Йорданов да представи пред широката публика своята работа в изложбата „Плакат без превод“. Творбите в сливенската галерия „Нова“ са посветени на класически сценични произведения и техните интерпретации чрез изкуството на плаката.

Сценичното изкуство и театралният плакат заемат специално място в творчеството на Йордан Йорданов. Той фокусира своите концептуални търсения към класически произведения, които за него са неизчерпаем извор за вдъхновение. Стъпвайки върху натрупания опит на миналото, пречупен през призмата на настоящето, той търси нови трактовки на тези произведения. Споделя вълнението си от самия процес на вникване, трансмисия на идеи и визии на вечните Шекспирови трагедии. И още: „Каквато и да е темата, мястото или събитието, емоцията, която изразява плакатът, винаги ще е на мода, тъй като той има силата да възпитава, направлява, показва, порицава, да предизвиква палитра от емоции у всеки зрител, тъй като подобно на хубавата книга плакатът носи недвусмислено послание.“

С яркия си визуален език,

с младежка дързост, интелект и дълбоко разбиране

авторът успява да предаде квинтесенцията на знаменитите литературни произведения. Прецизно подбира изразните си средства, за да постигне лаконичност и силна образност. Умело съчетава експресивната рисунка с брилянтни типографски решения. Дори и най-малкият детайл в изразните средства – линия, обем, цвят, фактура и т.н., е подчинен изцяло на визуализирането на фабулата на сценичната творба. Композициите са необичайни и динамични, пресъздават свободния дух на Шекспировите персонажи. Всеки плакат е един нов свят на размисли и полет на въображението. Зрителят се носи по ръба на изящната линия на художествената интерпретация и открива за себе си нови моменти в драматичните произведения. Тази многопластовост превръща плакатите на Йордан Йорданов в разказ „без превод“. Авторът синхронизира в съвършена симбиоза театър и плакат. Успява да пресъздаде силна образност на посланията, като използва

универсален език за комуникация с публиката.

Удивителна е силуетната трактовка на мащабните обеми и контрастът им с ювелирно изваяните акценти. Човешката глава се превръща в бетонен затвор, бодливата тел – в безжизнени човешки тела, мечът – в знаменития балкон на Жулиета.

Оригиналният визуален език на автора е разгърнат в няколко посоки. Художествените творби са дълбоко проницателни в идейно отношение и оригинални в третирането на изразни средства. Забелязвам категорична увереност в боравенето с визуалната метафора, рисунъка и типографията. Авторският му стил се отличава с едри и категорични форми, динамична линия и фокус към най-красноречивите елементи.

В съвременния забързан свят на силна конкуренция, надпревара с времето и катаклизми изложбата на Йордан Йорданов е глътка свеж въздух, пространство за съзерцание, полет на идеи и вдъхновение.


Красимира Друмева+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03 / 2022, 49 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: