Петер Цанев
Галерия (19)

12 – 30 септември 2022
галерия-книжарница „София прес“

Участници

Александър Дойчинов, Буян Филчев, Ваня Вълкова, Веселин Дамянов-ВЕС, Георги Георгиев, Десислава Христова, Диян Ангелов, Илиян Урумов, Мариана Янкова, Николай Девненски, Онник Каранфилян, Радослав Пенчев, Регина Далкалъчева, Росен Станоев, Светлозар Стоянов – Свесто, Слав Недев, Снежина Бисерова, Филип Попов, Цвета Петрова и J.Pank


+++

За изложбата

Изложбата „Парчета огледална реалност. CGD – отвъд технологиите“ представя селекция от творби на утвърдени и разпознаваеми автори, които от години успешно експериментират с дигитално генерирана образност. Кураторът на изложбата Илиян Урумов е постигнал експозиция на високо ниво и с интригуващо многообразие от визуални кодове и идеи.

Ваня Вълковa  / RoboКонцепцията на изложбата предлага оригинален поглед към дигиталната графика като медия, която по думите на Урумов, представлява

„фантазна изобразителна среда, в която инструментите са извън физическата сфера и съответстват на илюзиите без ограничения“.

Изложбата заслужава да бъде анализирана по отношение на начина, по който отстоява своята критична авторефлексивност като медия. В музейните и галерийните експозиции присъствието на творбите и тяхното възприемане и интерпретиране продължава все още да провокира достатъчно напрежение чрез медията, през която се разкриват като идея и внушение.

 

Онник Каранфилян / Емигранти – Имигранти

 


Става дума не само за медийния формат на репрезентация, но и за начина, по който творбите са затворени в границите на собствените си материални предпоставки. Може да се спекулира, че

силата и виталността на артистичните жестове

до голяма степен зависят от виртуозното владеене на дадена медия като разгръщане и преодоляване, но също и като ограничения, зададени от нейната вътрешноспецифична история и генезис.


Филип Попов  / Secret ceremonyЕнигматичността на медията – нейната скрита същност и начинът, по който поддържа вяра в себе си – е парадоксален феномен например за живописта, феномен, който продължава да изумява в съвременната епоха. Основните атаки на концептуалното изкуство и на новите медии до голяма степен са атаки срещу материалността на старите медии не само като краен резултат, но и като процес.За творците от първата вълна на концептуалното изкуство е изключително важно да противопоставят срещу късномодернистката чистота на медията усещането, че концептуалните произведения са достигнали до своята голяма и абсолютна дематериализация. Материалността на медията не е това, което трябва да се види в пространството на изложбата, а една въображаема въплътеност на мисълта като действия, извършени върху тотално разчистен терен, където например следите и спомените от печатната графика, книгата, сценографията или графичния дизайн (области, в които много от авторите в тази изложба са изявени и активно работещи фигури) създават специфичен вакуум, който става неразделна част от една нова образна идентичност.

Технологичната поява на образите е винаги временна.

Конкретната медия е формата, в която се появяват пред нас образите. Концептуалното изкуство оспори материалността на медията, но не и материалната проводимост на съобщението. В постконцептуалното състояние на изкуството образите задължително трябва да легитимират своята видимост.

Слав Недев / Дисперсия
Днес образите трябва
да легитимират своето материално проявление.

Технологичната логика на образите е тяхната технологична карма. Образите трябва да преодолеят проклятието на своя технологичен произход, за да се превърнат в изкуство. Дигиталното производство е преследвано не от магията на неподвижния образ, символизирана от фотографията, а от динамиката на пикселното множество, на масивите и матриците, които стават водещи за вътрешното преобразуване на образите. Настоящата изложба ни кара да се замислим за трансмедиалните операции и кръстосаната специфичност на новия концептуален интерфейс на изкуството, който не е просто проявление на нов инструментариум или нови техники и манипулации, а част от ретроспективната феноменологична история на цялата досегашна медиалност на изкуството.

Петер Цанев

 

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 48 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


Смислови групи: