Отвъд картините. Каталог-книга

Изданието е документ на осъществената едноименна изложба в СБХ през май – юли 2021. То е резултат от изключителните усилия и вещина на Антон Стайков и Свобода Цекова, които върху 140 стр. привеждат множество новоразкрити факти и свидетелства за житейския и творчески път на Борис Денев и дъщеря му Славка. Книгата бива да бъде мислена и като произведение на изкуството, в което като че ли всичко е доминирано от категорията време – в преносен, а и в буквален смисъл. Цифрите „властват“ в текстовите полета. Те са изявени, сякаш за да подскажат, че както беше написал романистът – „Времето не е поле, което трябва да се измерва в пръчки, нито море, да се измерва в мили; това е пулс“.

Пулс, който в целия проект „Отвъд картините“ е напипан повече от впечатляващо,

превръщайки изложбата и книгата в явление в художествения живот у нас.

Пламен В. Петров

Смислови групи: