Ани Венкова
Галерия (10)

Двуезичното издание „Атанас Дафинов – Между пространството, времето и графиката“ е първото и единствено до момента цялостно изследване, посветено на художника Атанас Дафинов. В това се изразява и неговият приносен характер. Съставител на текста е доц. д-р Анна Покровнишка. Осъществено е с финансовата подкрепа на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (финансирана от Министерство на образованието и науката).

Предимството на настоящото издание е, че то не е строго научно, биографично или монографично изследване. То запознава читателя с

човека и художника Атанас Дафинов от първо и от трето лице.

То е докосване до вселената на Дафинов. В него са поместени материали, писани от самия художник, негови размисли върху изкуството. Правят впечатление остротата на мисълта, богатството на изказа, които разкриват дълбока душевност, способност за авторефлексия. 

Атанас Дафинов / Арена V, офорт, акватинтаАнна Покровнишка прави въведение към изданието и задълбочен анализ на творчеството на художника, разкодира метафората и символа, стоящи зад изображението: „… най-ранните му творби са свързани с езика на универсалност и общоразбираемост, а по-късно... той прибягва до възможностите на метафората и символа, в една определена символна система…“. Този анализ е последван от три материала, посветени на Атанас Дафинов, от Валери Копралев и Васил Люцканов и от поетичния разказ на Елена Кирилова, които разкриват същността и дългия път на един талантлив автор към самия себе си, съпътстващите го съмнения.


Атанас Дафинов / Завзета улица III, офорт, акватинтаВ книгата каталог са репродуцирани избрани творби: относително реалистични като подход рисунки и гравюри от по-ранния период на автора и монотипии от по-късен етап на търсенията на Атанас Дафинов, в които преобладават абстракцията и яркият, чист цвят. Представените произведения проследяват прехода от една към друга медия, промяната в художествения изказ. Изданието, посветено на Атанас Дафинов, ни представя една

търсеща, многопластова личност, всеотдаен педагог,

чието изкуство заема особено място в историята на българската графика – между условно реалистичното, асоциативно-метафоричното, абстрактното, отново с цялата условност на тези понятия, съотнесени към индивидуалния пластически език на художника Атанас Дафинов. Той непрекъснато се стреми към самоусъвършенстване, стилът му претърпява трансформация и развитие – технологично, сюжетно и пластически.

Графиките на Атанас Дафинов

са изход от нашето обитаемо пространство и вход към друго измерение.

Симетрията в тях често е пренебрегната. Фигурите и предметите излизат извън рамките на графичния лист. Сякаш отрязани, създават привиден, но преднамерен хаос, контрастиращ с фината, прецизна до перфекционизъм линия. Авторът  подтиква наблюдаващия да се замисли, въвличайки го във философската си игра. Тази фрагментарност, остротата, съчетана с мекота на полутона, са част от специфичния художествен език на Дафинов. Той включва и съновидения, игра с цвета, която им придава живописен характер. Дълбок, вглъбен, мистичен и символно наситен е светът на Атанас Дафинов. Потапянето в неговите пътеки предполага напрягане на няколко сетива – зрение, слух , осезание… и най-вече свръхсензитивност, каквато не всеки притежава…


Ани Венкова


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 70 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: