Галерия (1)

Премиерата на книгата „Медалиерното изкуство в България от освобождението до наши дни“ от Ирина Колбасова (1961 – 2018) се състоя на 18 септември в галерия „Видима“ в Севлиево, с която авторката свърза живота си и отдаде на работата в нея своя професионализъм и ентусиазъм.

Изданието е публикация на докторската дисертация на авторката към департамент „Изкуствознание и теория на културата“ на Нов български университет. Ирина Колбасова защити пред експертна комисия своя научен труд през ноември 2017, а месец по-късно трябваше да бъде и публичната защита, но това така и не се случи поради влошеното ѝ здраве. Малко по-късно, в началото на 2018, Ирина Колбасова ни напусна, а ръководството на НБУ реши, че приносът на нейното изследване е ценен и заслужава да бъде издаден в самостоятелна книга.

Книгата бе представена от научния ръководител на Ирина Колбасова, доц. д-р Ружа Маринска, гл. ас. д-р Владимир Димитров, преподавател в департамент „Изкуствознание и история на културата“ и заместник-ректор в НБУ, и доц. д-р Константин Вълчев, преподавател в департамент „Изящни изкуства“ в НБУ.

„Ирина Колбасова работи по тази тема в продължение на повече от четири години, всеки път когато намираше отговор на някой от поставените въпроси, на негово място се появяваха нови. Изворите, на които се позовава, наброяват няколко хиляди страници на различни езици, стотици са артефактите и снимките, които изучава в музеи, лични колекции и дори в монетния двор на БНБ. Близо година и половина отнема на екип от специалисти да обработят ръкописа, да съберат качествен снимков материал и да го представят под формата на луксозно издание от над 200 страници с цветни изображения. Премиерата на книгата пред научната общност на НБУ се състоя в началото на 2020“ – споделя Сава Христов, управител на галерия „Видима“.
„Медалиерното изкуство в България от Освобождението до наши дни“ е

първият сериозен опит да се издирят, систематизират и обобщят всички малко известни факти,

които дават основание да се говори в България за медалиерството като отделно направление и жанр в изобразителното изкуство. Професионалната квалификация на Ирина Колбасова я прави изключително подготвена за такъв тип изследване в област, информацията за която до този момент се е считала за повече от оскъдна. А нейното търсене на документи и артефакти буквално я отвежда обратно до Ермитажа в Санкт Петербург, откъдето тръгва нейната кариера на изкуствовед.

В изследването си тя разглежда връзките и влиянието на специфични творчески практики в някои от европейските държави с традиции в медалиерството и зараждането и развитието на това изкуство в България. Осветляват се имената на български творци от миналото и днес, които имат голям принос. Трудът на Ирина Колбасова ще се превърне в базов, нужен и полезен изворов материал не само за студенти, но и за всички, които желаят да работят в тази област или проявяват любителски интерес.

Смислови групи: