Галерия (1)

24 юли – 24 август 2018
Арт център – Плевен

„Модерността е преходното, краткотрайното, случайното, едната половина на изкуството, чиято друга половина е вечното, неизменното.“ Шарл Бодлер

 Роденият в Плевен (1968) Митко Събев получава традиционно академично образование в София, което впоследствие допълва в различни западни институции. Последва живот между Изтока и Запада, характеризиращ се с пресичането на териториалните маркировки, също и от артистична гледна точка.

Логично Митко се определя като художник и номад. Това самоопределение крие отвъд личния, номадски модел на живот отношение към сферата на съвременното изкуство и неговите трансформационни процеси. Неслучайно философи на ХХ век като Жил Дельоз и Феликс Гатари са установили номадите като теоретична фигура на „втората модерност“. Целенасоченото скитане при едно номадско съществуване със своите промени на позиции и перспективи отдавна намира отражение и в постмодерната художествена практика. Творбите на Митко с техния концептуален заряд и мисловни форми са отлично доказателство за това.

В проекта „Отрязъци“ се наблюдава едно формално развитие на ранните, често концепирани като торсове пластични работи на Митко Събев. Острите сециращи отрези в новите пластични обекти правят

въздействието на границите скулптурно осезаемо.

Гладките повърхности на тези обекти контрастират със зони, наподобяващи ландшафтен релеф. Малките, компактни „Отрязъци“ живеят естетически преди всичко от тази чувствена игра. Чрез форсираната сегментираност и очарованието на ландшафтното те напомнят на т.нар. блок картини, свързани с картографските изображения на детайли от ландшафта, които често се използват в геологията. Чрез повърхностния цвят тези работи получават допълнителна диференциация и визуално обогатяване. В тяхното близко родствено взаимодействие се създава едно интензивно за зрителя, дълго запомнящо се цветово звучене.

Барбара Ваянд (Германия)

 

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2018, 25 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: