Галерия (6)

6 – 20 юли 2022
Художествена галерия – Русе

През юли в Русенската художествена галерия бе открита самостоятелна изложба на Красимира Друмева – художник, графичен дизайнер и преподавател във Факултета по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Названието на изложбата „На кръстопът“ интерпретира една от любимите теми на авторката –

пътят като основно средство за самоопознаване,

екзистенциално пътешествие или освобождаване на физическото тяло в опит за достигане на кулминационната точка на прозрение. Пред зрителите се разгръща един своеобразен сетивен разказ на „препускащи мисли, образи, места, чувства, желания и съмнения“. Любопитството към неизвестното е определящият фактор на всеки творчески акт, обсебен от сетивния подход към познание, активиран с ответната обективна реакция от артиста.

  • Красимира Друмева / Врати
  • Красимира Друмева / Врати

Живописният цикъл творби е създаден като преоценка на периода през последната година от изолацията. Част от заглавията – „Огледало“, „Дом“, „Огън“, „Отвъд границите“ и „Залез“, са продиктувани до голяма степен от интровертната рефлексия и съгласуваност между

вътрешните преживявания и околната среда.

А във фотоколажните изображения „Врати“ и „Кръстопът“ се преплитат конкретни мотиви, текстурни ефекти и лични провокации, преведени в образи, знаци, символи, метафори и асоциации, всички те породени от промените, причинени от неизбежната изолация.

Красимира Друмева / ЗалезОсновна отправна точка в творчеството на Красимира Друмева е отпътуването като философско преживяване и преосмисляне на изненадващите предизвикателства. А кръстопътят е границата, която въвлича автора в състояние на риск и e източник на познание и неизчерпаемо творческо вдъхновение. Вдъхновението е само следствие от случвания, натрупан опит и познание. Пътят е личен акт, лична свобода, но и съдбовна обществена обвързаност.


Биляна Цанова


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 29 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: