Галерия (8)

23 май – 11 юни 2023
Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, Велико Търново

„Метарезерви“ е кураторски проект на Атанас Тотляков с асистент куратор Нуркан Нуф. Представени са шест индивидуални артисти и групов проект „Интенция за антивещ“ с повече от двадесет участници. „Метарезерви“ се заявява с визионерски кураторски текст, синтезиращ многоплановостта на процесите. Проектът включва серия изложби на няколко локации, също университетски конферентни срещи, дискусии и презентации и се очерта като едно от значимите и добре програмирани събития за Велико Търново.

Проектът „Метарезерви“ назовава редица събития, процеси и взаимодействия, развиващи се в „осцилации“ между различни (или не толкова) активни (или не толкова) агенти и продуцираните различни (или не толкова) идейни конструкции от (гледни, или не толкова визуално дефинитивни) точки. Или с други думи, „Метарезерви“ поставя в своя фокус колебанията между елементи на множеството. Осцилации е ключова дума. Кураторският текст ни напомня, че махалото е усреднено в осцилациите си между несигурност и увереност, между постмодерна ирония и нова искреност. Декларира се: „Метарезерви“ се позовава пряко на идеите на метамодернизма.

„Метарезерви“ определено се заявява ясно като

мотивация, идейна конструкция и теоретична постановка.

Интенция за антивещи / от изложбата


По-многопластов от обикновена изложба в Изложбените зали във Велико Търново, „Метарезерви“ се представя като възел от вече проведени, провеждащи се или предстоящи взаимодействия. Свързани с проекта са експозициите на жп гара – Велико Търново „Интенция за антивещи“ (открита на 18 май), малко по-рано: самостоятелната „изложба“ на Дан Тенев в зала „Лубор Байер“, Стара Загора, и Homo Vespertilio в ТАМ, Велико Търново. Една добра представа за кураторските мащаби на „Метарезерви“ дава конферентната среща на (част от) взаимодействащите лица и събития. Ние я откриваме в специално създадения за целите на проекта канал в youtube (с представителните видеа от срещи, дискусии, индивидуални изказвания и т.н.).
Експозицията „Метарезерви“ в ИЗ „Рафаел Михайлов“, Велико Търново, представя Дарина Пеева, Дан Тенев, Атанас Тотляков, Милен Алагенски, Младен Младенов и Михаил Михайлов, всеки с по едно или няколко произведения, като съществена част от тях са от последните две години.

Милен Алагенски / серия „Епосът на Гилгамеш в двоичен код“

Индивидуалните автори имат свое експозе по повод участието си в YouTube канала на проекта, а кураторите ясно посочват техните метамодернистични основания в заключението си. Според кураторския текст те са автори, които едновременно се намират в най-малко две състояния на професионално признание. (…) Те са едновременно „във“ и „извън“ утвърденото поле. Тези двойствени и многозначни състояния, по думите на куратора Тотляков, са основание да се определи принадлежността им към метамодернизма с характерното колебание между единство и множество, тоталност и фрагментация, еднозначност и двусмисленост.

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ са представени още

обекти, концептуални рисунки, колажи и фотографии

от колективната студентска работа „Интенция за антивещи“, включваща 18 студенти от две специалности във Факултета за изобразителни изкуства, водени от трима преподаватели – Екатерина Иванова, Атанас Тотляков, Деница Милушева, Яница Фендулова.

Младен Младенов / Респективни пространстваЕкспозицията в залите е паралелна и допълва тази в чакалнята на жп гара – Велико Търново. Трябва да се отбележи резултатното сътрудничество между ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ и представители на Великотърновски университет за продуцирането на толкова успешна „изложба“ в една иначе ординерна пътническа чакалня.

„Метарезерви“ несъмнено представлява една дългогодишна работа и се реализира успешно – с много ентусиазъм от участващите страни, а броят с имена на сътрудници не е малък.

Яница Фендулова

+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 03/ 2023, с. 47
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:

Смислови групи: