Галерия (14)

19 – 30 юли 2022
зала „Райко Алексиев“, СБХ

Изложбата „Към началото“ на Анжела Терзиева (живопис) и Марк Бойчев (скулптура) е предизвикана от високата оценка и награда на журито на Националната изложба конкурс за живопис и скулптура за млади български художници (октомври – ноември 2021, СБХ, зала „Райко Алексиев“), силна инициатива по идея и с подкрепата на щедър меценат като г-н Тодор Стайков и в работно взаимодействие със СБХ. Наред с многото други награди Анжела и Марк получиха най-провокативната награда, тази на СБХ, да направят съвместна изложба в най-престижната изложбена зала „Райко Алексиев“ – култово място, което пази памет за върхови постижения на българското изобразително изкуство. Висока чест и отговорност, изключителна възможност за професионална реализация в началото на техния творчески път. Като пресичане и смесване на времената и пространствата в неомитологичното съзнание на съвременния художник може да се определи срещата на Анжела Терзиева и Марк Бойчев в изложбеното пространство.

В серията голямоформатни картини „Пленено детство“ Анжела натоварва наблюдението си върху поведението на децата, на техните игри, с оценките за съвременните социално-психологически ситуации.

Анжела Терзиева / Първа нощ
Прави алюзии, като вкарва в техния невинен свят проекции от нашата обремененост, обърканост, агресия. В детското поведение и реакции открива

пораждането на страстите на егото, на вродената наклонност към доминация,

дори жестокост, активирана в ежедневната битова и медийно агресивна среда. Всичко това е овладяно от една привидна безобидност, дори развеселеност. Картините са много цветни, но цветовете са наелектизирани, неонови, истеризирани. В тяхната свръхинтензивност прозира отровната съблазън за сетивата, идваща от масовата визуална култура, от рекламата, плаката, анимацията, комикса, от свръхоборота на дигиталната образност на развлекателната култура. 

 

Анжела Терзиева  / ТунелВ направата на тези картини се усещат свръхвъзможностите на компютъра за визуални трансформации, екстремна цветност, разчленявания, деформации. Тази увлекателна игра със средствата предизвиква интензивни усещания и налива съдържание в посоката на една подменена, сетивно-психически обременена реалност. „Детската“ серия на Анжела Терзиева смело прекрачва предразсъдъци, извежда оценки и обобщения за днешното ни съществуване в измамно привлекателна среда, на илюзорна наслада на нашето консумативно съзнание. Високият художествен резултат на този нов цикъл картини е изведен със завидна професионална грамотност. Изобразителната пластическа лексика се е развила и доказала, което гарантира свобода и иновативност на интерпретациите. Всичко това определя Анжела Терзиева като един от най-силно присъстващите и доказващи се млади артисти в съвременната българска живопис.


+++


Марк Бойчев е от най-младото поколение скулптори, току-що завършили НХА. В тази изложба навлиза много решително от съвсем различно място. Неговите романтични нагласи са почерпили сили и вдъхновение в културната традиция, намерили са дълбоки основания в

пластовете на родовата и митологична памет.

Всичко това е културно преработено в качеството на съзнанието за съхраняване на важното, базисното, устойчивото. Тези съдържания навлизат по траекториите на две основни трасета. Първото е дълбинна обвързаност с енергиите на родовото съзнание, второто – дълбока принадлежност към базисното разбиране на скулптурата като автономно битие, с феномените на формата, материята, повърхността, като иманентни, вътрешно присъщи. Това пристрастие и устойчивост на естетическите избори на Марк го свързват с уроците и откритията на големи български и световни имена, жалонирали пътеките на класическата и модерната скулптура. Прозират силуетите на Крум Дамянов, на Емил Попов и Старчев, могат да бъдат открити духовните следи на ХIХ век, вкарани в деконструктивистките нагласи на ХХ век. Марк с качеството на своя талант, със своята пластическа дарба и техническа сръчност принадлежи на скулптурата.

  • Марк Бойчев / Спомен
  • Марк Бойчев / Самодива

С доверие седи отвътре във вибрацията на пространството и пластическия актив на формата. В тази изложба избраният път е добил мащаб и сила и сякаш дълбоко убеждава и нас, и него самия, че извън енергиите на всичко, което се случва в ситуативната динамика на ежедневието, има устойчиви съдържания, за които си струва да се настоява. Работата на Марк Бойчев е респектиращ резултат на усвояването на дълга пластическа традиция, на нейното ново реактивиране в съвременния социокултурен контекст.

Марк Бойчев  / ХороРазлични като нагласа и естетическа генеалогия, Анжела и Марк успешно намират пресечна точка в експресията на езика, във

виталността на своята творческа екзалтация.

Тази най-мащабна и за двамата изложба говори за динамиката и жизнеността на съвременното изкуство въпреки социокултурните условия и тотална неангажираност на обществото. Изложбата със своето качество още един път доказва благородната мисия на г-н Тодор Стайков, както и ролята на СБХ за подпомагане развитието на младите художници в България. „Към началото“ на Анжела Терзиева и Марк Бойчев със своя мащаб, енергия и висок художествен резултат свидетелства за нещо особено специфично – воля за творческо откритие, воля за доказване на качество, родено по тези географски и културни топоси и търсещо своите автентични проекции в днешния световен ред на изкуството.

Станислав Памукчиев


+++


Публикацията е от Бюлетин на СБХ, Брой 04 / 2022, 35 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук:


Смислови групи: