Петер Цанев
Галерия (15)

29 март – 20 април 2022
+359 gallery, Водна кула, София

„Кула убежище“ е необичаен проект, разположен в сянката на изкуството, призована от траекториите на Шелинговия „ступор на разума“, Лакановата „няма реалност“, „криптовата инкорпорация“ на Дерида и „стратегическата красота“ в „некомуникативното ядро на изкуството“ на Перниола. Сянка, която отхвърля цялостните обяснения и възпрепятства всички възможни типологически знания за сетивата и свързаните с тях естетически упражнения, медитации и нагласи.

„Кула убежище“ може да бъде определена като

емоционален симулатор,

синтезиращ онези елементи от творчеството на Станислав Памукчиев, които са останали извън структурите на представяне. Кулата в този проект материализира възкачването на душите към областите на немислимото, а режимът на убежището отпраща към недосегаемия свят на изкуството, превърнат в аварийна лаборатория, която използва пространството на ума, за да ни пита кой и как пренася образите на нашия живот.

  • „Кула убежище“ / Поглед в инсталацията
  • Станислав Памукчиев / Пред Водна кула, +359 gallery


Склонни сме да гледаме на човешките души като на митологични същества, наподобяващи доброволни халюцинации. В същото време за нас днес човешкото съзнание е по-скоро природно явление, което все още е приемливо да бъде изучавано едновременно както от природните, така и от хуманитарните науки. „Кулата убежище“ не е художествена метафора, а

реалност, в която всеки може да влезе.

„Кулата убежище“ не е светилище, а фар в човешките подземия. „Кулата убежище“ не преформулира и не разменя стойности. „Кулата убежище“ е безмълвен ритуал на тържествуващи сияния, които осветяват експанзивната непрогледност на настоящето.

Петер Цанев
куратор на изложбата+++


Видео от изложбата можете да видите в канала на галерията Plus 359 Gallery в Youtube тук:+++

Публикацията е от Бюлетин на СБХ, брой 02 / 2022, 34 с.
Целия брой можете да разгледате и прочетете тук

Смислови групи: